Impulsen nemen af, fundament blijft sterk

11 oktober 2021 14:59

Aanhoudende mismatches zorgen voor lagere groei en onzekerheid over inflatie. Fundament onder economie blijft onderliggend sterk.

Verzend het artikel per e-mail
Impulsen nemen af, fundament blijft sterk

Het macrobeeld verandert in de komende periode, doordat de noodsteun van centrale bankiers afneemt, de fiscale impuls vermindert, overtollige besparingen niet allemaal hun weg vinden naar de reële economie, aanboddisrupties langer aanhouden en door de ongelijke verdeling van vaccins in de wereld. De komende tijd zal de economische groei dan ook naar een lagere versnelling schakelen, terwijl de inflatie nog op een hoger niveau blijft. Met de piek in groei en liquiditeit in zicht moeten beleggers van tijd tot tijd rekening houden met een hogere beweeglijkheid op de markten. De onzekerheid over de duur van de disrupties, die veroorzaakt werden door de plotselinge stop van de wereldeconomie door de pandemie en de ongekende stimuleringsgolf van ruim $ 10 biljoen die daarop volgde, voedt deze volatiliteit. De komende maanden is er ook de impact van de historische stijging van de energieprijzen. De mismatch tussen vraag en aanbod op de gasmarkt kent meerdere oorzaken. Niet alleen heeft de snelle opleving na de pandemie gezorgd voor een sterke vraag naar aardgas vanuit Azië, maar de energietransitie heeft dit effect versterkt, doordat aardgas als minst vervuilende fossiele brandstof in de transitie de voorkeur geniet boven kolen en olie.

Tegelijkertijd heeft de winter van 2020 en het koude voorjaar ervoor gezorgd dat er sprake is van historisch lage aardgasvoorraden. Hoe dit verder verloopt, hangt in grote mate af van het weer in de komende periode en de politiek. Een zeer koude winter betekent nog hogere gasprijzen en een negatieve impact op groei en inflatie. Verlichting kan komen door gasaanbod vanuit Rusland, na een mogelijke Duitse goedkeuring voor de omstreden Russische Nord Stream 2 pijplijn. Maar de Duitse formatie die nog op zich laat wachten is hier van invloed op, en de Groenen zijn fel tegen. Dit alles betekent dat de huidige situatie met mismatches langer duurt en de onzekerheid over inflatie ook langer aanhoudt. In ieder geval tot het eerste kwartaal van 2022. Dan zullen de basiseffecten eruit lopen en zichtbaar worden in welke mate tijdelijke factoren de boventoon voeren in de inflatiecijfers. Dit betekent echter niet dat aandelen niet langer de voorkeur genieten.

Ook volgend jaar zal er naar verwachting sprake zijn van een groei die boven de trend ligt, met ruimte voor winstgroei. De vraag en aanbod mismatch en de verstoringen in de toeleveringsketen kosten groei, maar in de loop van 2022 zal de mismatch afnemen als gevolg van capaciteitsuitbreiding en toename van vaccinatiegraden in onder meer Azië, waardoor het strenge Zero-Covid beleid niet langer nodig zal zijn en belangrijke containerhavens hierdoor niet verstoord worden. Er is ook een andere kant van het verhaal en dat is dat de tekorten onderstrepen dat er onderliggend sprake is van een stevige vraag. De toename van de orderboeken is hier een uiting van. En anders dan na eerdere crises, zien we een aanhoudend sterk momentum voor de bedrijfsinvesteringen. Over een breed front worden investeringsplannen gemaakt en uitgevoerd. Dus hoewel de piek in groei en liquiditeit in zicht is, blijft een overweging van aandelen gesteund worden door bovengemiddelde groei die voldoende ruimte biedt voor winstgroei.

Impulsen nemen af, fundament blijft sterk

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.