Keert het tij voor Chinese aandelen?

13 oktober 2021 16:15

Meer zekerheid over de hoogte van boetes zorgt voor opluchting op Chinese aandelenmarkt. Andere onzekerheden over overheidsmaatregelen en winstontwikkeling blijven echter groot.

Keert het tij voor Chinese aandelen?

Het herstel van de Chinese aandelenmarkten in de laatste weken kan beleggers stimuleren om terug te keren naar Chinese aandelen. De bewegingen op deze markten zijn immers groot en door de eerdere koersval, waarbij de index ruim 30%-punt bij de wereldindex achterblijft, zijn de koers-winstverhoudingen gedaald tot 12,6. Een meevallende boete voor de food delivery onderneming Meituan en de aanstaande besprekingen over het handelsconflict tussen China en de VS zijn positieve ontwikkelingen.

De boete voor de concurrentiebeperking voor Meituan was met 3% van de omzet lager dan de eerdere boete voor Alibaba van 4%. Daardoor is er meer duidelijkheid over de hoogte van de boetes die de Chinese autoriteiten zullen opleggen. Alleen is de onzekerheid over de vooruitzichten voor het bedrijfsleven nog niet weg. Diverse sectoren zoals betaalsystemen, vastgoed, gaming en internet worden beperkt in hun bedrijfsvoering. Naast onberekenbare overheidsmaatregelen zullen de groeiafzwakking, de hogere energielasten en -onderbrekingen voor een verdere druk op de winsten zorgen. Sinds maart zijn de winsttaxaties voor dit en volgend jaar met 10% verlaagd. Deels zijn de minder goede vooruitzichten dus al verwerkt in koersen en taxaties, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Keert het tij voor Chinese aandelen?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.