Afdekken van inflatierisico

13 oktober 2021 16:22

De onzekerheid over de inflatie is toegenomen door de sterke stijging in de energieprijzen en de vraag-aanbod mismatch. De belegger kan zich indekken tegen inflatie.

Verzend het artikel per e-mail
Afdekken van inflatierisico

Door de sterke stijging in de energieprijzen en de vraag-aanbod mismatch is de onzekerheid over de inflatie toegenomen. Dit is terug te zien in de zogenaamde Citi inflatie surprise indices die het verschil meet tussen de daadwerkelijke inflatie en de verwachtingen. Voor de belegger die zich wil indekken tegen gevaar van een hogere inflatie, zijn er een aantal mogelijkheden.

De meest directe manier is om te beleggen in inflatie-obligaties uitgegeven door landen, die speciaal zijn geconstrueerd als bescherming tegen inflatie. Als de inflatie hoger uitvalt dan de verwachting presteren de obligaties beter dan normale staatsobligaties, zoals ook afgelopen periode gebleken is. Ook beleggen in grondstoffen wordt vaak genoemd als hedge tegen inflatie, hoewel dit in praktijk nauwelijks bescherming biedt. Beleggingen in vastgoed(aandelen) of infrastructuur bieden daarentegen wel een inflatie hedge, omdat een belangrijk deel van de inkomsten, zoals de huren, geïndexeerd wordt met de inflatiestijging. Daarnaast bieden aandelen van bijvoorbeeld sterke merken bescherming tegen inflatie, aangezien ze de hogere kosten kunnen doorbelasten aan de consument.

Afdekken van inflatierisico

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.