Senior Secured Loans interessant alternatief

13 oktober 2021 16:29

Zijn Senior Secured Loans (SSL), ook bekend als bank loans, interessant als belegging?

Verzend het artikel per e-mail
Senior Secured Loans interessant alternatief

Zijn Senior Secured Loans (SSL’s), ook bekend als bank loans, interessant als belegging? Het effectief rendement is momenteel hoger dan op high yield obligaties en het zijn uitstekende diversificatie-instrumenten door de lage correlatie met andere obligatiecategorieën. Met name in een wereld van oplopende inflatie, en daarmee ook oplopende rentes, is dit soort schuldpapier aantrekkelijk. SSL’s zijn namelijk schuldinstrumenten met een variabele rente en profiteren daardoor van een oplopende rente. High yield obligaties daarentegen hebben een vaste rente waardoor een rentestijging negatief doorwerkt op de koersen.

Tegenover deze voordelen van de SSL’s staan echter een aantal risico’s, zoals kredietrisico's, risico's van vervroegde aflossing, liquiditeitsrisico's en marktvolatiliteit. Verder is ook de (gemiddelde) kredietwaardigheid van SSL’s gedaald over de jaren. De bank loans-markt heeft tegenwoordig een omvang van meer dan USD 2.000 miljard. Met circa EUR 360 miljard is de Europese markt relatief klein. Een optimale portefeuille zou een mix moeten omvatten van zowel Amerikaanse als Europese leningen, waardoor de hoge looptijd en liquiditeit van de Amerikaanse markt gecombineerd wordt met de lagere volatiliteit van de Europese markt.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.