Aandelen blijven favoriet, maar wel afroming aandelenwinst

18 oktober 2021 15:02

Het aandelenbelang is na de ruime outperformance en met volatielere markten in zicht licht afgebouwd. Aandelen houden echter nog de beste vooruitzichten, zodat we de overweging handhaven.

Aandelen blijven favoriet, maar wel afroming aandelenwinst

Na bijna een jaar maximaal overwogen te zijn geweest in aandelen nemen we wat winst en brengen we de overweging in aandelen licht terug. De vrijgekomen middelen beleggen we in wereldwijde bedrijfsobligaties. Deze bedrijfsobligaties bieden een betere bescherming in de verwachte volatielere markten. Ook is de geboden rente hoger dan die op staatsobligaties.

Sinds onze maximale overweging medio december bedraagt het rendement op aandelen ruim 20%, terwijl obligaties 2% inleverden. Wij verwachten dat het rendement op aandelen de komende maanden minder hoog zal uitkomen. Dat neemt niet weg dat aandelen nog altijd de beste rendementsperspectieven bieden. De economie bevindt zich pas in een beginstadium van de expansiefase die profiteert van een inhaalvraag. Een kleine stijging van de omzet werkt daarbij sterker positief door in de winstgroei. De winstgroei voor de komende twaalf maanden bedraagt 12%. Andere steun komt uit de verhogingen van dividenduitkeringen en de inkoop van eigen aandelen. Vooral in de financiële en energiesector nemen deze toe. Het dividend-rendement is met 2% aantrekkelijker dan de rente op staatsobligaties, maar ook dan de rente op bedrijfsobligaties. De koers-winstverhoudingen van aandelen zijn met nog geen 18 sterk gedaald ten opzichte van de 20 begin dit jaar.

De komende kwartalen neemt de winstgroei echter af doordat de vergelijkingsbasis moeilijker wordt. Die groei kan sterker afzwakken als de hogere grondstofprijzen, tekorten in onderdelen en transportproblemen voor meer voorzichtigheid bij producent en consument zorgen. In enkele sectoren is dat al zichtbaar en wordt de productie terug geschaald, omdat hogere energielasten of tekorten in onderdelen een winstgevende productie in de weg staan. Uitstel van de omzet betekent echter nog geen afstel.

Ook de liquiditeit is haar piek voorbij. Centrale banken zullen de monetaire steun zorgvuldig en geleidelijk afbouwen, om de inflatie in te perken en tevens de economie en bedrijfsleven niet te sterk af te remmen. Genoemde ontwikkelingen zorgen voor een toename in de volatiliteit. Ook de Chinese vastgoedperikelen, het Amerikaanse schuldplafond en toename van het aantal besmettingen kunnen tot onrust leiden. De beweeglijkheid op de markten leidde al tot uitstel van beursintroducties, zoals die van Coolblue, het Amerikaanse IFIT Health & Fitness, het Franse Icade Sante, het Britse Marley en Zwitserse Chronext. Daarom verlagen wij onze aandelenweging in een portefeuille met 50% aandelen met 3%-punt tot 55%. In zo’n volatielere omgeving bewegen obligaties minder heftig dan aandelen. De faillissementsrisico’s en verwachte kredietverliezen voor bedrijfsobligaties zijn voor de lange termijn laag, waardoor het renteverschil met staatsleningen, nu 1,6% versus 0,1%, kan verminderen. De kleine verschuiving uit aandelen zorgt voor een licht hogere obligatieweging van 44%, voor een groot deel ingevuld met bedrijfsobligaties.

Aandelen blijven favoriet, maar wel afroming aandelenwinst

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.