Meer in het vat voor EM small caps?

18 oktober 2021 15:02

Ondanks de risico’s van het achterblijven van sommige zwakkere economieën door hogere inflatie en lagere stimuleringsmogelijkheden als in de rijkere landen, kunnen opkomende markt small caps profiteren van een bovengemiddelde groei van de wereldeconomie komend jaar en de lage waardering versus de wereldindex.

Het IMF laat de economische groei van de wereldeconomie ongewijzigd op 4,9% voor volgend jaar, ondanks de waarschuwing over de risico’s van een onevenwichtig herstel tussen zwakke en sterke landen. Daarmee blijft de groei voor de wereldeconomie bovengemiddeld hoog. Opkomende markten die bovenmatig gevoelig zijn voor de stand van de wereldeconomie kunnen profiteren. Bovendien ondersteunen de relatief laag gewaardeerde valuta’s van opkomende markten de export en voor de consument zijn lokale producten en diensten goedkoper. Kleinere bedrijven kunnen hier bij uitstek van profiteren vanwege de focus op de thuismarkt. Small caps doen het met een rendement van 24% dit jaar goed. Small caps uit India steken er met een rendement van meer dan 50% dit jaar bovenuit door het ruime centrale bankbeleid daar en de hoge vaccinatiegraad. Ook helpt de grote sectorweging naar materialen, industrie en IT, die een sterke winstontwikkeling doormaakten. Kleinere bedrijven in China blijven juist met 3% dit jaar achter. Onzekerheid omtrent regelgeving zorgen voor druk op de koersontwikkeling.

Ondanks de risico’s van het achterblijven van sommige zwakkere economieën door de effecten van de pandemie en de beperkte mogelijkheden om te stimuleren, kunnen EM small caps profiteren van een bovengemiddelde groei van de wereldeconomie komend jaar. Bovendien geeft de relatief lage waardering bovengemiddeld perspectief op betere resultaten op de beurs. De koers-winstverhouding van EM small caps (MSCI EM small caps) is namelijk 12,9 tegen 17,7 voor de wereldindex. Bovendien is de dividendcompensatie van 2,2% hoger dan de 1,7% van de wereldindex. We blijven daarom vertrouwen houden in onze positie in kleinere bedrijven binnen opkomende markten.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.