COP26: coal, cars, cash and trees

18 oktober 2021 15:02

Van 1 tot 12 november wordt in Glasgow een belangrijke VN Klimaatconferentie (COP26) gehouden. De uitkomst van deze conferentie is hoogst relevant voor beleggers en zal er, zeker bij succesvolle afspraken, toe leiden dat het thema klimaat nog verder aan belang wint.

COP26: coal, cars, cash and trees

Van 1 tot 12 november wordt in Glasgow een belangrijke VN Klimaatconferentie (COP26) gehouden. Het is voor het eerst sinds het klimaatakkoord van Parijs in 2015 dat landen formeel terugblikken op hun klimaatbeleid. Er is in die zes jaar veel momentum ontstaan rond het thema. Maar het moet allemaal veel ambitieuzer en sneller, betoogde het International Panel on Climate Change onlangs nog in een belangwekkend rapport. En dus is een “herziening” van Parijs noodzakelijk. COP26 heeft vier doelstellingen: 1) CO2-neutraliteit bereiken in 2050 om de opwarming van de aarde tot 1.5 graden te beperken. Dat vraagt om ambitieuzere (reductie)doelstellingen, bijvoorbeeld ten aanzien van steenkool 2) Beschermen van ecosystemen tegen klimaatverandering. Waarbij er meer aandacht is voor de rol die de natuur kan spelen bij de bestrijding van klimaatverandering 3) Meer financiële middelen voor armere landen om klimaatactie te bekostigen en 4) Betere samenwerking.

Boris Johnson vatte het samen als afspraken over coal, cars, cash and trees. Daarnaast wordt er ook gesproken over de handel in emissierechten tussen landen en verplichte klimaatrapportages voor bedrijven. Dat maakt COP26 hoogst relevant voor beleggers en dat zal er, zeker bij succesvolle afspraken, toe leiden dat het thema klimaat nog verder aan belang wint. Vanuit het besef dat bijna alle bedrijven en sectoren geraakt worden door klimaatverandering en een rol spelen in de bestrijding ervan. Dat vraagt in toenemende mate om een integrale portefeuille-aanpak, waarbij bijvoorbeeld ook nadrukkelijk wordt gekeken naar het belang van biodiversiteit. Met als gevolg nog scherpere keuzes, bijvoorbeeld ten aanzien van benchmarks, uit- of insluiting of de rol van actief eigenaarschap in het beleggingsproces.

COP26: coal, cars, cash and trees

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.