Vertrouwen in EMD ondanks risico’s

25 oktober 2021 14:10

Een recent rapport van AidData laat zien dat veel landen hun schulden aan China over de laatste 20 jaar alleen ten dele gerapporteerd hebben. Landen die substantiële schulden verborgen houden zullen moeilijker nieuwe schulden aan kunnen gaan.

Vertrouwen in EMD ondanks risico’s

Een recent verschenen rapport van AidData, een onderzoeksbureau uit de VS, bevestigt dat China over de periode van 2000-2017 bijna een biljoen dollar heeft uitgeleend aan 165 entiteiten in laag –en middeninkomen landen. Het meeste is uitgeleend na de Grote Financiële crisis. Geschat wordt dat bijna de helft daarvan verborgen is en dat de landen gemiddeld gezien 5,8% van hun bbp meer verschuldigd zijn aan China dan gerapporteerd. Landen die substantiële schulden verborgen houden zullen moeilijker nieuwe schulden aan kunnen gaan. Beleggers zullen namelijk voorzichtiger zijn met het verstrekken van leningen, vanwege onduidelijkheid over hun onderhandelingspositie bij een eventueel faillissement. Dit zal kunnen leiden tot hogere kredietopslagen voor deze landen. Op de brede benchmark heeft dit overigens minder effect vanwege de lage weging van de landen waarbij dit het geval is.

Naast dit risico zijn de problemen in de Chinese vastgoedsector en de stijgende inflatie bronnen van onzekerheid voor obligaties van opkomende markten. Om de inflatie te beteugelen hebben de centrale banken van o.a. Chili, Brazilië en Rusland de rente verhoogd. Daar staat tegenover dat de spreads op opkomende marktobligaties vergeleken met andere obligatiecategorieën lager zijn gewaardeerd. Het effectieve rendement is inmiddels opgelopen tot boven de 4% na hedgekosten en zij bieden daarmee een relatief hoge vergoeding. Voor de grotere landen (Mexico, Brazilië en Zuid-Afrika) zijn de betalingsbalansen over het algemeen goed op orde. Daarmee zijn de landen minder afhankelijk van buitenlandse beleggers en minder gevoelig voor een kapitaalvlucht als de Fed begint met het afbouwen van de steunaankopen. Bovendien kan het relatieve groeiperspectief van bepaalde opkomende markten toenemen, door de snelle toename in vaccinatiegraden. Dit geldt met name voor Azië en Zuid-Amerika. Ondanks de risico’s die er zijn zien we daarom voldoende basis om de positie in opkomende markt obligaties te handhaven.

Vertrouwen in EMD ondanks risico’s

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.