Duurzaam gebruik van biodiversiteit met engagement

25 oktober 2021 14:17

Op de klimaatconferentie staat ook het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de agenda. Met actief eigenaarschap kunnen we hier ook als beleggers iets aan doen.

Verzend het artikel per e-mail
Duurzaam gebruik van biodiversiteit met engagement

Vanaf 31 oktober vindt in Glasgow de 26ste VN klimaatconferentie plaats. Om de wereldwijde temperatuurstijging tot onder de 1,5 graad Celsius te houden is het van belang dat landen meer gaan doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Volgens een eerder gepubliceerd rapport van IPCC hebben landen minder dan 10 jaar om de uitstoot te verminderen om de opwarming onder de 1,5 graad te houden. Naast een versnelling naar duurzame schone energie is een andere belangrijke agendapunt het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Mede door klimaatverandering, milieuvervuiling en overmatige consumptie worden ecosystemen geschaad. Een goed werkend ecosysteem is van belang om natuurlijke herstelprocessen goed te laten functioneren voor schone lucht, drinkwater en om uitputting van landbouwgrond tegen te gaan om zo ook de voedselvoorziening op lange termijn te waarborgen.

Los van de uitkomsten van de conferentie kunnen we hier ook als beleggers iets aan doen. Met bedrijven in de Rabobank vermogensbeheerportefeuilles (Rabo Beheerd Beleggen) die onvoldoende doen om de biodiversiteit te verbeteren wordt engagement gevoerd op vijf thema’s: het bevorderen van een beter milieubeheer; herstel en behoud van fauna en flora; het toepassen van een circulaire economie; bekendmakingen van productcertificeringen en traceerbaarheid; en het sociale aspect bij de productie van gewassen die een hoog risico vormen voor het milieu en de natuur zoals soja, rubber, cacao en tropisch hout. Bedrijven waar engagement mee plaatsvindt zijn onder meer voedingsproducenten zoals ADM en Mondelez, maar ook cacaoproducenten zoals The Hershey Comp en Barry Callebaut. Ook als Rabobank willen we meer doen en passen deze activiteiten bij de commitment die Rabobank heeft afgegeven voor het herstel en behoud van biodiversiteit. Rabobank heeft als een van de eerste banken dit jaar de Finance for Biodiversity Pledge ondertekend: https://www.financeforbiodiversity.org/members/

Duurzaam gebruik van biodiversiteit met engagement

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.