Inflatie nog geen probleem voor aandelen

25 oktober 2021 14:06

Voorlopig gaat de winstgroei niet gebukt onder inflatie. Pas als de inflatie verder stijgt en boven de 4% blijft kunnen de winstgroei en aandelen worden geraakt. Wel worden slechte cijfers nu hard afgestraft.

 Inflatie nog geen probleem voor aandelen

Hogere kosten hadden nog weinig invloed op de winsten, maar de invloed neemt snel toe. De winstgroei over het derde kwartaal bedraagt in de VS 33% en in Europa zelfs 48%, vooral door een hogere weging naar energie en basismaterialen in Europa. In de VS presteert 84% van de bedrijven beter dan verwacht, waarbij het winstniveau ruim 13% te laag was ingeschat. Maar het beeld kantelt de laatste weken en menig bedrijf verlaagt de omzet- en winstgroeiverwachtingen. Voor alle bedrijven tezamen gaan de winstgroeitaxaties echter nog omhoog en de winstgroei zal in 2022 naar verwachting ruim 8% bedragen.

Veel ontwikkelingen lopen door elkaar heen en versterken elkaar. De eerste schok door corona zorgde voor productie-onderbrekingen en een verschuiving in de vraag. Producenten kozen daarbij voor producten met hogere marges, waardoor bijvoorbeeld autoproducenten voor halfgeleiders achteraan in de rij moesten sluiten toen de vraag weer toenam. Branden en klimaatschokken zorgden voor extra problemen, waardoor afnemers gingen hamsteren en de tekorten aan de aanbodkant nog groter werden. Ook op de arbeidsmarkt heeft corona tot verschuivingen geleid, waardoor bedrijven in de transport-, horeca- en containerbranche nu op zoek zijn naar personeel.

Al deze ontwikkelingen leiden tot hogere prijzen die een opwaartse loon-prijs spiraal kunnen veroorzaken en margedruk bij bedrijven. Voor de financiële markten zou dat slecht nieuws kunnen zijn met lagere obligatie- en aandelenkoersen tot gevolg. Zover is het nog niet. De economische activiteit neemt nog toe, zodat de omzetgroei doorzet. De balansen van ondernemingen zijn sterk en gemiddeld genomen heeft de consument de laatste anderhalf jaar door minder bestedingen een buffer opgebouwd. Verder kunnen de marges hoog blijven door de stijging in de productiviteit. Alle berichten over inflatie maken het voor ondernemingen ook makkelijker om de prijzen te verhogen. Om afzetverlies te vermijden zullen bedrijven vaker gaan kiezen voor minder kortingsacties en ‘shrinkflation’, dat is verpakkingen met minder inhoud tegen dezelfde prijs aanbieden.

Over de lonen vallen de zorgen nog mee. Gecorrigeerd voor de lager betaalde banen, die harder door de pandemie geraakt zijn, stijgen de lonen in de VS met 2,5%, in lijn met de stijging van voor de pandemie. In sectoren waar prijsverhogingen makkelijker kunnen worden doorberekend of waar het personeel schaars is, zal de loongroei echter sterker doorzetten, zoals bij Amazon maar ook bij andere platformbedrijven. Bij bedrijven waar de margedruk hoog is, is de ruimte voor loonsverhogingen echter beperkt. Het goede nieuws is dat de piek in aanbodtekorten waarschijnlijk is bereikt. De kosten voor vrachtverkeer en vertraging bij de havens stabiliseren of dalen en in Azië komt de productie op gang. Om inflatie af te dekken zijn naast inflatie-obligaties ook aandelen geschikt, zolang de (onverwachte) inflatie niet te sterk oploopt. Over een lange historie liggen de jaarrendementen van aandelen ruim boven de inflatie. De volatiliteit op de markten zal door de ontwikkelingen toenemen. Het betekent ook dat slechte cijfers hard worden afgestraft, zoals we zagen bij Beyond Meat, Snap, VF Corp (bekend van North Face en Vans) en Intel. Positieve verrassingen kunnen rekenen op een goede ontvangst, zoals Tesla, Nestlé, L’Oréal en de banken.

 Inflatie nog geen probleem voor aandelen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.