Rentestijging raakt aandelen nog niet

27 oktober 2021 14:23

De rente is recent opgelopen. De markt verwacht dat de ECB in 2024 de rentetarieven gaat verhogen. Dit heeft de aandelenmarkten niet geraakt.

Rentestijging raakt aandelen nog niet

Aan de European Central Bank (ECB) morgen de taak om weer wat rust te brengen op de obligatiemarkt na de rentestijging van de afgelopen weken. De meeste renteniveaus staan inmiddels namelijk weer op het hoogste punt van het jaar. De obligatiemarkt rekent eind 2024 daarom zelfs op een renteverhoging naar 0% vanaf het huidige niveau van -0,5%. Op het eerste gezicht geen gek idee om enige renteverhogingen te verwachten nu de inflatie duidelijk is opgelopen.

Zo hebben centrale banken in opkomende markten ook al renteverhogingen gedaan en sommige centrale banken in ontwikkelde markten lijken deze stap ook te overwegen, zoals de Bank of England. Maar de ECB geeft nadrukkelijk aan de tarieven voorlopig onveranderd te zullen laten. Eerst wil de ECB de obligatie-aankopen afbouwen. De aandelenmarkt geeft ondanks de rentestijging geen krimp. De verklaring daarvoor is dat de reële rente niet is gestegen, maar zelfs iets is gedaald. Daarom is de mate van stimulering voor de economie niet verminderd. Als de reële rente zou gaan stijgen, zou dat wel negatieve gevolgen kunnen gaan hebben.

Rentestijging raakt aandelen nog niet

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.