Partijruzie ondermijnt daadkracht Biden

1 november 2021 13:32

De onenigheid binnen de Democratische partij ondermijnt ambities regering Biden.

Verzend het artikel per e-mail
Partijruzie ondermijnt daadkracht Biden

Bidens Build Back Better agenda komt moeilijk van de grond door de verdeeldheid binnen zijn partij. En dat heeft gevolgen voor de daadkracht van de president en daarmee de impact van zijn plannen op de Amerikaanse economie. Zo werd er eerder gesproken over investeringsplannen die tezamen een omvang zouden hebben van $ 4 biljoen. Door de onenigheid komt de omvang van de investeringsplannen van Biden significant lager uit. Het gaat nu om een infrastructuurplan van $1 biljoen dollar en een plan voor sociale zekerheid en klimaat met een omvang van $ 1,75 biljoen, waarover dinsdag wordt gestemd. Dat oogt nog altijd omvangrijk, maar deze investeringsplannen worden over meerdere jaren uitgesmeerd en gedeeltelijk ook budgetneutraal gefinancierd met belastingverhogen voor bedrijven en rijke Amerikanen. Zo gaat het plan van Biden uit van een minimum winstbelasting van 15% voor grote bedrijven, komt er een heffing op buybacks en gaat de belasting voor zeer vermogenden omhoog.

Belangrijker nog is dat de ideologische strijd tussen de gematigden en de progressieven binnen de Democratische partij de daadkracht van Biden ondermijnt. Hoewel slechts twee gematigden dwars zitten, kan Biden in de Senaat het zich niet veroorloven om een Democratische stem te missen aangezien alle 50 Republikeinen in de Senaat tegen zijn. Bovendien vinden volgend jaar Congresverkiezingen plaats en de stem van de gematigde Amerikaan is daarbij belangrijk. De uiteindelijke plannen moeten hoe dan ook rekening houden met de bezwaren van de gematigden binnen de Democratische partij en die staan op gespannen voet met de ambities van de progressieven. De onenigheid binnen de partij doet de populariteit van Biden geen goed. Die stond al onder druk door de terugtrekking uit Afghanistan en de aanpak van de coronacrisis, maar die is recent nog verder onder druk gekomen. De implicatie van dit alles is dat de fiscale impuls in vergelijking met de eerdere stimuleringspakketten gericht op de pandemie sowieso aanzienlijk lager uitvalt en dat de economie in de komende tijd meer op eigen benen komt te staan.

Partijruzie ondermijnt daadkracht Biden

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.