Biodiversiteit verbeteren met beleggen

10 november 2021 21:20

Op de klimaatconferentie in Glasglow stond naast de versnelling naar duurzame schone energie een ander belangrijk punt op de agenda, namelijk het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit.

Verzend het artikel per e-mail

Op de klimaatconferentie in Glasglow stond naast de versnelling naar duurzame schone energie een ander belangrijk punt op de agenda, namelijk het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit. Meer dan 100 landen die samen 85% van de bossen in de wereld voor hun rekening nemen, staan achter de overeenkomst: ‘Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use’. Het initiatief streeft onder meer naar behoud en herstel van bossen, een duurzaam gebruik van landbouwgrond en een verantwoorde verbouwing en consumptie van (agrarische) grondstoffen.


Positief is dat ook Rusland, China, Indonesië, Congo en Brazilië dit initiatief ondersteunen omdat ontbossing en in het bijzonder in de Amazone, ernstige vormen aanneemt. De groene gebieden in deze landen dragen bij aan de opname van de CO2 in de atmosfeer. Naast schone lucht is een goed werkend ecosysteem ook van belang om de natuurlijke herstelprocessen voor schoon water, leven op land en in oceanen te behouden. Daarnaast gaat het uitputting van landbouwgrond tegen om zo ook de voedselvoorziening op lange termijn te waarborgen. Om de klimaatdoelen te halen is aandacht voor biodiversiteit daarom terecht een topprioriteit.

Beleggen en biodiversiteit

Met beleggen kan ook bijgedragen worden aan een verbetering van de biodiversiteit. Dit kan met verschillende instrumenten. De belangrijkste is engagement oftewel als belegger het gesprek aangaan met bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie en vervaardiging van landbouwgewassen. Vooral producten die als meer risicovol worden gezien voor het milieu zoals soja, cacao en tropisch hout hebben daarbij de aandacht. Gesprekken met voedingsproducenten en chocoladefabrikanten liggen daarom voor de hand zoals Mondelez en The Hershey Company. Aan bosbouwbedrijven en fabrikanten van papier- en verpakkingsmaterialen wordt gevraagd om aan herstel en beheer van bossen bij te dragen.

Beleggen in circulaire economie

Beleggingen in de circulaire economie dragen ook hun steentje bij. In dit segment wordt het (her)gebruik van materialen gestimuleerd of met afval nieuwe producten en grondstoffen geproduceerd. De uitputting van grond wordt verminderd en het milieu wordt minder belast met (zwerf)afval en plastic. Positief is ook dat de recycling bij de kledingindustrie, één van de meest vervuilende industrieën, een vlucht neemt. Een interessante ontwikkeling in deze industrie is dat er onderzoek wordt gedaan naar nieuwe milieuvriendelijke materialen zoals bamboe en gerecycled polyester, die als vervanging kunnen dienen voor kledingstoffen. En steeds meer modebedrijven bieden tegenwoordig een ‘sustainable’ kledinglijn aan of een platform waar je je gebruikte kleding kunt aanbieden.

Een fonds waar engagement plaatsvindt en belegt in circulaire economie is: 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds. Robeco Smart Materials belegt in technologische innovatie en nieuwe materialen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.