Wind waarschuwing

8 november 2021 14:38

Duurzame aandelen blijven achter, vanwege de hoge waardering en tegenvallende resultaten. Voor de lange termijn blijft de vraag hoog en kunnen de winsten verbeteren als de problemen rond de hoge kosten afnemen.

Verzend het artikel per e-mail
Wind waarschuwing

Dit jaar kunnen de rendementen van duurzame energie de wereldindex bij lange na niet volgen. Dat is nogal wrang in een periode waar de klimaatproblematiek het nieuws domineert en de oliereuzen mooie resultaten laten zien. Orsted en Vestas, twee grote producenten van windturbines, wisten deze week beleggers met de bedrijfscijfers ook al niet te overtuigen, met als gevolg koersdalingen (zie grafiek). De bedrijven hebben hun koerswaarde dit jaar met respectievelijk 30% en 24% zien dalen. Een samenspel van hoge waarderingen, problemen in de toeleveringsketens, weinig wind, obstakels qua verstrekken van licenties, hoge transportkosten en grondstofprijzen die worden gebruikt in o.a. windturbines hebben de koersen van deze bedrijven onder druk gezet. Op de korte termijn blijft de beleggingsomgeving voor dit soort bedrijven uitdagend.

De waarderingen voor aandelen in duurzame energie waren sinds vorig jaar sterk opgelopen, maar zijn ondanks de correctie nog steeds aan de hoge kant. De relatief hoge koers-winstverhouding van 31 voor de MSCI Global Alternative Energy Net Return index ten opzichte van 18 voor de wereldindex kan voor een belangrijk deel verklaard worden door de lagere winsten. De winstmarges, waar Orsted en Vestas het ook nadrukkelijk over hadden, staan onder druk door de hogere kosten voor transport en fabricage van windturbines door problemen in de toeleveringsketens. Ook andere alternatieve energieproducenten ondervinden hier last van. Naar verwachting zal dit probleem geleidelijk minder gaan spelen volgend jaar, wat gunstig zal zijn voor de winstontwikkeling van het thema in de komende jaren. Als de winsten verbeteren zal de koerswinstverhouding verder afnemen. Op de (middel)langetermijn ziet het beeld voor de beleggers in het duurzame energie thema er beter uit. Voor de lange termijn wordt een winstgroei per aandeel van 16% verwacht, iets hoger dan de 15% voor de wereldindex. Verder zullen de aangescherpte ambities op de klimaattop (COP26) over de reductie van de carbonuitstoot tot nieuwe regelgeving leiden, die de draai naar groene energie versnelt. De hoge prijzen voor energie laten bovendien zien dat de economie te veel afhankelijk is van olie en gas. Met name China en de EU zijn sterk afhankelijk van de import uit het buitenland (Rusland). Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de ontwikkeling en de adoptie van elektrische auto’s in deze regio’s het meest ver is.

Een betere energiemix zorgt voor diversificatie en daarmee voor minder afhankelijkheid van Rusland. De vraag naar duurzame energie zal alleen maar toenemen. Met de groeiverwachtingen zit het dus wel goed. Dan is er ook nog de bewustwording onder beleggers. Gemotiveerd door de klimaatproblematiek en de klimaattop staat dit thema onder de aandacht van beleggers. Nieuw kapitaal zal daarom op zoek gaan naar beleggingen in duurzame thema’s. Aandelen in de duurzame energie kunnen van deze ontwikkelingen profiteren. We blijven daarom vasthouden aan het thema dat voor de lange termijn is geselecteerd, hoewel de koersen op de korte termijn nog last kunnen houden van de hierboven geschetste factoren.

Druk op koersen aandelen windenergie

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.