Centrale bank als onbetrouwbaar vriendje

8 november 2021 14:38

De centrale bank doet niet altijd wat ze belooft.

Centrale bank als onbetrouwbaar vriendje

De analogie van de centrale bank die de drankvoorraad weg moet nemen als het feestje te uitbundig wordt, is nu ingeruild voor een vergelijking met die van het onbetrouwbare vriendje dat het meisje van alles beloofd heeft om te krijgen wat hij wilde, maar daar geen vervolg aan geeft als het hem later niet uitkomt. De afgelopen weken waren de markten opgeschrikt door de centrale banken die wilden breken met de in de pandemie gedane belofte de rente tot 2024 rond 0% te houden. De hoge inflatie geeft ze toch reden om die belofte aan de laars te lappen. Het leidde tot een flinke stijging in de korte renteniveaus met meer dan 60 basispunten in Canada, Australië en het VK en meer dan 1% in Nieuw-Zeeland. De rentes gingen aan het einde van vorige week snel weer terug toen bleek dat de Bank of England de tarieven toch niet wenste te verhogen, in weerwil van eerdere uitspraken. De korte rente in het VK daalde zelfs het hardst sinds Brexit. De centrale bank leek zich niet zozeer beducht voor hun reputatie als wel bevreesd dat een renteverhoging te vroeg komt voor de economie.

Het niveau van de lange rente en van de lange termijn inflatieverwachtingen is ook niet zodanig dat de markt aangeeft het vertrouwen in het beleid van de centrale bank te verliezen door de hoge inflatiecijfers. Een renteverhoging nu zou achteraf dan ook wel een verkeerde beslissing kunnen blijken. Maar voor de professionele partijen als hedgefondsen die de afgelopen weken massaal transacties hebben ontmanteld die waren gericht op een lang laag blijvende korte rente, is het wel een les dat ze de centrale banken niet altijd op hun woord mogen geloven. Gelukkig bleek de Fed de afgelopen week wel betrouw¬baar in de afbouw van het opkoopprogramma en het signaal dat de rente niet in de eerste helft van volgend jaar wordt verhoogd.

Tweejaarsrente VK

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.