Waardering Tesla naar ongekende hoogte

10 november 2021 13:21

Door de recente prijsstijging van Tesla is de waardering hoger dan de gehele traditionele auto-industrie bij elkaar. Deze waardering lijkt moeilijk te rechtvaardigen wanneer je Tesla slechts als een autobedrijf beschouwt.

Waardering Tesla naar ongekende hoogte

De uitslag van de gehouden poll door Elon Musk over de verkoop van 10% van aandelen Tesla, is door beleggers aangegrepen om winst te nemen. Het aandeel is met meer dan 16% gezakt en daarmee is voor $186 mld aan marktwaarde verdampt. Langetermijnbeleggers in Tesla hebben echter niet te klagen. Het aandeel is in twee jaar tijd meer dan vertwintigvoudigd. Momenteel is de beurswaarde van $1027 mld hoger dan die van de gehele traditionele auto-industrie bij elkaar. Dit terwijl Tesla een omzet heeft van $46,85 mld en een winst van $3,44 mld, tegenover een omzet van $1555 mld en een winst van $117 mld voor de top 10 traditionele autobedrijven.


Volgens het onafhankelijke onderzoeksbedrijf New Constructs moet Tesla, om de huidige waardering te rechtvaardigen, in 2030 maar liefst 118% van de complete elektrische automarkt in handen hebben en moeten de winstmarges beter worden dan die van Apple. De Tesla fans zijn juist van mening dat Tesla in de toekomst ook veel omzet gaat genereren in andere industrieën zoals zonne-energie en energieopslag. Maar dan nog is een waardering van 133 keer de verwachte winst aan de extreme kant. Het is daarom niet vreemd dat beleggers redenen aangrijpen om winst te nemen op het aandeel Tesla.

Waardering Tesla naar ongekende hoogte

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.