Wordt Big Tech nu eindelijk aangepakt?

15 november 2021 16:24

Europa treedt strenger op tegen Big Tech, maar ook in de VS zie je een omslag. Twee criticasters van Big Tech zijn door Biden aangesteld bij belangrijke beleidsorganen om Big Tech aan te pakken. Voor de lange termijn is dit een risico waar de belegger in Big Tech rekening mee moet houden.

Wordt Big Tech nu eindelijk aangepakt?

De gewonnen slag van de mededingingsautoriteit van de EU tegen Alphabet door het voortrekken van de eigen prijsvergelijkingsdienst (Google Shopping) heeft bredere implicaties. De overwinning geeft de Europese Commissie de noodzakelijke steun om de duimschroeven verder aan te draaien bij Big Tech. Soortgelijke rechtszaken en onderzoeken zullen volgen. De omslag in een strenger beleid lijkt zich ook in Amerika af te tekenen. Biden benoemde recentelijk Jonathan Kanter, een geprezen topbedrijfsjurist en criticaster van Big Tech, als hoofd van de mededingingsautoriteit. De kandidaat kan rekenen op een breed gedragen steun onder zowel Republikeinen als Democraten. Dit is de tweede benoeming van een Big Tech criticus, na de keuze voor Lina Khan als hoofd van de Federale handelscommissie (FTC). Zij laat zich kritisch uit over de marktmacht van Big Tech en ventileert duidelijk haar visie over hoe monopolisten aangepakt moeten worden in het digitale tijdperk. En daar is de huidige mededingingswet, vooral gefocust op bescherming van de consument tegen te hoge prijzen, te beperkt voor. Naar verwachting wordt het voor Big Tech moeilijker om kleinere bedrijven op te kopen die in potentie een concurrent kunnen worden. Daarnaast is het voorstelbaar dat er gekeken wordt om Big Tech op te breken. Big Tech mag zich op maken voor strengere regelgeving door deze benoemingen. Gegeven de complexiteit van de juridische procedures zal dit niet op korte termijn geregeld worden. We verwachten daarom geen onmiddellijk effect, maar de beweging bij de autoriteiten laat wel zien dat ze zich op kunnen maken voor een strenger beleid.

Hoewel het economisch momentum afzwakt, is er volgend jaar per saldo nog wel sprake van een bovengemiddelde groei van de wereldeconomie. Van stagnatie zal dan ook geen sprake zijn. Wel is de onzekerheid over inflatie groter dan normaal en het risico op een sterkere afzwakking van de groei is aanwezig. Hierdoor valt een ‘stagflatie light’ scenario niet uit te sluiten. We keren echter niet snel terug naar inflatie- en werkloosheidsniveaus van de jaren 70.

Grafiek Big Tech

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.