COP26: het best haalbare voor nu

15 november 2021 16:24

Welke mogelijke beleggingskansen betekenen de uitkomsten van COP26? De ambitie om kolen af te schalen betekent o.a. meer investeringen in technologische innovatie, alternatieve energie en energie-opslagsystemen.

COP26: het best haalbare voor nu

Was de cop26 nu een succes of niet is een van de meest gestelde vragen nu China en India op het laatste moment de slottekst lieten aanpassen van “het afschaffen van kolen naar het afschalen van kolen”. Dit draagt niet bij aan een directe vermindering van de CO2 uitstoot maar om in de woorden van Frans Timmermans te spreken: “24 karaat goud wordt hiermee 18 karaat goud”. Het akkoord dat er ligt is het best haalbare voor nu en er wordt met dit akkoord een krachtig signaal afgegeven richting landen en bedrijven en in het bijzonder richting producten van fossiele energie om de CO2 uitstoot af te bouwen om de temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden.

Maar er zijn ook andere belangrijke stappen gezet zoals de overeenkomst voor het behouden en herstel van bossen wereldwijd waar zelfs Brazilië haar commitment aan heeft gegeven. Dit overeenkomst is om twee redenen van belang, bossen vangen de CO2 uitstoot op en bij een ontbossing wordt niet alleen minder opgevangen maar komt ook de CO2 die in de grond zit vrij waar door het milieu dubbel geraakt wordt. Een ander belangrijke stap is dat Polen - een van Europa's grootste verbruikers van steenkool – ook haar commitment heeft gegeven voor het verminderen van CO2. En belangrijk is dat China en de VS samen een eigen overeenkomst hebben gesloten waarin ze aangeven dat ze gaan samenwerken op het gebied van decarbonisatie, het verminderen van de methaanemissies en de transitie naar schone energie.

Welke mogelijke beleggingskansen betekenen deze uitkomsten? De ambitie om kolen af te schalen betekent meer investeringen in technologische innovatie, alternatieve energie en energie-opslagsystemen maar ook in elektrisch vervoer. Investeringen in gebouwen, infrastructuur om deze weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden hebben ook de aandacht. En het hergebruik en de ontwikkeling van nieuwe slimme grondstoffen nemen toe om ontbossing en uitputting van landbouwgrond tegen te gaan. Al met al belangrijke ontwikkelingen waar steeds meer beleggingsfondsen op inspelen.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.