Shell besluit goed voor aandeelhouder

17 november 2021 16:34

Shell verplaatst de fiscale en juridische vestigingsplaats naar Londen. Het onderscheid tussen A-en B-aandelen vervalt. Dit neemt een barrière weg voor de inkoop van eigen aandelen en het zal de verhandelbaarheid van het aandeel ten goede komen.

Verzend het artikel per e-mail

Na jarenlange gesprekken over het afschaffen van de dividendbelasting is het genoeg geweest voor Shell. De fiscale en juridische vestigingsplaats zal verplaatst worden naar Londen. Nederland verliest daarmee het hoofdkantoor en Shell de dividendbelasting en het predicaat ‘Royal Dutch’. Ook de kapitaalstructuur wordt vereenvoudigd. Als het voorstel met overtuiging (meer dan 75% van de stemmen) op 10 december wordt goedgekeurd, vervalt het onderscheid in A- en B-aandelen. Dit neemt een barrière weg voor de inkoop van eigen aandelen en dit zal daarom de verhandelbaarheid van het aandeel ten goede komen.

In september werd aangekondigd dat Shell nog voor $7 miljard aan aandelen wil aankopen. Shell blijft na de stap een notering houden in Nederland. Een simpele structuur, hogere liquiditeit en een slagvaardig van Shell zijn goed voor de aandeelhouder. Het biedt mogelijkheden om flexibeler te kunnen schakelen bij het aankopen of afstoten van bedrijfsonderdelen en projecten in een tijd waar het bedrijf moet aanpoten om de carbon-uitstoot te verminderen. Maar een wrange bijsmaak heeft het wel en of de banen behouden blijven voor Nederland is nog maar de vraag.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.