Uitgifte groene obligaties door het dak

17 november 2021 16:48

De markt voor green bonds, oftewel groene obligaties, groeit als kool. Zowel overheden als bedrijven geven nieuwe groene obligaties uit. Dit jaar is er al voor meer dan EUR 300 miljard aan green bonds uitgegeven, een record.

Uitgifte groene obligaties door het dak

De markt voor green bonds, oftewel groene obligaties, groeit als kool. Zowel overheden als bedrijven geven nieuwe, groene obligaties uit. Dit jaar is er al voor meer dan EUR 300 miljard aan green bonds uitgegeven en dat is een record. Totaal staan er wereldwijd voor meer dan EUR 1 biljoen aan groene obligaties uit. Beleggers en overheden erkennen de noodzaak om projecten te financieren die gericht zijn op een beter milieu en het tegengaan van klimaatverandering of de gevolgen ervan. Groene obligaties vormen een steeds belangrijker instrument om die ambitie financieel te ondersteunen.

Zo heeft de Europese Commissie (EC) vorige maand nog zonder problemen geldschieters gevonden voor haar eerste groene obligatie ooit (EUR 12 miljard). Wel moeten beleggers beducht zijn op het gevaar van greenwashing, waarbij uitgevers zich groener voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Net als de andere emittenten in het obligatie-universum is er ook bij uitgevers van green bonds sprake van verschillen in kredietrisico. Zo kunnen de uitgevende instellingen van green bonds ook failliet gaan. Voorbeelden van fondsen die beleggen in green bonds zijn het NN Green Bond fonds en het Mirova Global Green Bond fonds.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.