Britse beurs met reden laag gewaardeerd

22 november 2021 13:57

Weinig groei-aandelen en matige sectorvooruitzichten houden waarderingen van de Britse beurs laag.

De keuze van Shell voor Londen betekent niet dat de Britse beurs aantrekkelijker is. Er zijn ook bedrijven die zich door de Brexit terugtrekken, zoals de Europese luchtvaartbedrijven. Een meerderheid van hun aandelen moeten in Europese handen zijn. Om dat te realiseren levert Ryanair de Britse notering in en schorten onder andere EasyJet en IAG de stemrechten buiten Europa op. Wat de Britse beurs vooral parten speelt is het gebrek aan groeiaandelen, terwijl de financiële sector, basismaterialen, voeding & drank en energie overheersen. De perspectieven voor deze sectoren zijn voor de lange termijn matig en zorgen voor lage waarderingen. De koers-winstverhouding (k/w) voor de Britse markt komt uit op 12 versus 16 voor Europa, mede doordat maar liefst 40% van de FTSE 100 een k/w van nog geen 10 heeft. Voor de de AEX en de DAX liggen deze percentages op 13% en 24%. Gecorrigeerd voor deze waardeaandelen schiet de waardering in het VK naar bijna 21. De Britse omgeving is daarbij niet stimulerend: de economische groei en productiviteit blijven achter door een gebrek aan investeringen en innovatie. Verder zorgen de Brexit en de uitstroom van goedkope arbeidskrachten voor tekorten op de arbeidsmarkt en in producten.

Boris Johnson overweegt om artikel 16 in te zetten om het Noord-Ierland-protocol aan te passen en de controles aan de Ierse grens sterk te verminderen. De toon is inmiddels verzacht waardoor een compromis met de Europese Unie waarschijnlijk is. Maar de onderhandelingen kunnen nog lang duren en zorgen voor onzekerheid bij Britse bedrijven die toch al kampen met hogere transport- en inkoopkosten en lonen. Een rentestijging zou waarde-aandelen kunnen helpen, maar gegeven de zwakke groei en de verwachte renteverhoging door de Britse centrale bank kan die stijging van de lange rente wel eens gematigd blijven.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.