Meer bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit

22 november 2021 13:57

We vullen obligatieportefeuilles met meer bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit in ten koste van staatsobligaties.

Meer bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit

We richten de portefeuilles in met meer bedrijfsobligaties en minder staatsleningen. De draai bedraagt 20% in de defensieve portefeuilles en 30% bij de offensieve profielen. In combinatie met de verlaging van het aandelengewicht met 3% zijn de portefeuilles door de transacties minder risicodragend geworden. Hierdoor neemt het effectief rendement in de obligatieportefeuilles met 20-30 basispunten toe.


Obligaties zijn een belangrijke bron van stabiliteit in een beleggingsportefeuille maar bij de huidige renteniveaus is het logisch dat beleggers zich afvragen of het lonend is om een portefeuille hiermee in te vullen. De rente op staatsleningen is alleen voor zeer lange looptijden positief. Het effectieve rendement op de brede benchmark van alle investment grade obligaties in euro is nu 0,08%. Dat betekent dat de belegger in de euro banchmark in totaal 0,66% rente mag verwachten gedurende de gehele looptijd van circa 8 jaar. Dat is voor velen te weinig en zeker onvoldoende voor belastingbetalers.

De verleiding is dan groot om voor obligaties met een hoog risico te gaan bij de invulling van het obligatiedeel van de portefeuille. Immers daar zijn rentes van 3,5% mogelijk en de vooruitzichten voor deze categorie zijn niet slecht: de bedrijfs- en bankbalanzen verbeteren en de meeste partijen kunnen zich tegenwoordig gemakkelijk herfinancieren. De makke is echter dat deze obligaties geen stabiliteit bieden in het geval van een nieuwe schok. Zou zich opnieuw een negatief scenario ontvouwen, dan lopen de kredietopslagen hard op en is herfinanciering een stuk twijfelachtiger. Daarmee zijn hoog risico obligaties meer gecorreleerd met aandelen. De vraag is dan eerder relevant of 3,5% rente daarmee vergeleken wel genoeg is.

Aan de andere kant is het natuurlijk ook niet wenselijk een portefeuille te overladen met staatsobligaties. Die zijn weliswaar een vluchthaven in barre tijden, omdat ze de meest liquide obligaties zijn en ook als het meest gegarandeerd worden beschouwd, maar beleggers hebben de staatsgarantie en bijbehorende verhandelbaarheid vaak niet nodig. Het is voldoende om voor andere kredietwaardige obligaties te gaan, zoals bedrijfsobligaties. Het risico van faillissementen is gering want die zijn uiterst zeldzaam in investment grade (in het slechtste jaar van de kredietcrisis was het 0,15%) en dat zal nu niet anders zijn gezien de kwaliteit van de bedrijfsbalansen.

Het rendement van een fonds in investment grade bedrijfs¬obligaties is met 1,5% een stuk aantrekkelijker dan op wereld¬wijde staatsleningen of bedrijfsobligaties in euro. Daar moet de belegger met 0,5% genoegen nemen. De hogere rente is mogelijk omdat de beheerders ook dollarobligaties kopen die 1-1,5% meer rente geven. De kosten van het afdekken van de valuta zijn momenteel laag en dat blijft zo tot de Fed de rente gaat verhogen, wat de komende maanden niet valt te verwachten, zodat hieruit een hogere rente naar de eurobelegger toekomt.

Meer bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.