Goed jaar voor aandelen

22 november 2021 13:57

Aandelen hebben tot nu toe een zeer goed jaar met een rendement van ruim 25%, ondanks de zorgen die er zijn over stagflatie. Anders dan krantenkoppen doen vermoeden, zijn de records op de aandelenmarkten niet losgezongen van de economische realiteit en niet extreem.

Goed jaar voor aandelen

Aandelen hebben tot nu toe een zeer goed jaar (met een rendement van ruim 25%), ondanks de zorgen die er zijn over stagflatie. Anders dan krantenkoppen doen vermoeden, zijn de records op de aandelenmarkten niet losgezongen van de economische realiteit en niet extreem. De belangrijkste aanjager voor het zeer grote rendementsverschil tussen aandelen en obligaties dit jaar is namelijk geheel toe te schrijven aan de stevige winstgroei van meer dan 50% voor de wereldindex, waarmee de huidige winstniveaus die van 2019 alweer overstijgen. Er zijn maar weinig beleggers die dit tot voor kort voor mogelijk hielden. Door de stevige winstgroei zijn de waarderingen per saldo gedaald dit jaar: van een koerswinstverhouding van 20 aan het begin van het jaar naar circa 18 nu. Dit is nog altijd bovengemiddeld, maar in historisch perspectief niet disproportioneel. Dit blijkt des te meer als we rekening houden met de huidige renteniveaus, die niet ver verwijderd zijn van historische dieptepunten. Bovendien zijn de markten minder hoog gewaardeerd als we corrigeren voor de aandelenwaarderingen in de VS. De MSCI ACWI ex-US heeft een k/w-verhouding van 14,5x de verwachte winst. Het huidige waarderingsniveau zit een positief rendement volgend jaar niet in de weg.

Hoewel de economische groei is gepiekt, blijft er ook in 2022 ruimte voor winstgroei. Het is waarschijnlijk dat de huidige onderliggende inflatiedruk volgend jaar afneemt. We verwachten dan ook niet dat centrale bankiers vanwege de oplopende inflatie vol op de rem moeten trappen, met veel hogere rentes tot gevolg. Dat scenario zou aanleiding vormen voor een stevige daling van de waarderingen. Voor de komende periode verwachten we echter een minder uitbundig resultaat voor aandelen. Maar de basis voor een positief rendement gedreven door milde winstgroei (5% a 10%) en een aantrekkelijk dividendrendement van 2% blijft bij de huidige waarderingen aanwezig.

Goed jaar voor aandelen

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.