Kansen in Amerikaanse small caps

24 november 2021 14:25

De hogere verwachte winstgroei van small caps in de VS kan leiden tot meer koersherstel.

Kansen in Amerikaanse small caps

Ondanks dat veel seinen voor Amerikaanse small caps op groen staan, blijven ze achter bij de S&P 500. Dit terwijl small caps na een recessie doorgaans beter presteren dan large caps. Met het herstel van de Amerikaanse economie kan de groei bij small caps door hun cyclische karakter doorzetten. Ten opzichte van large caps bieden small caps nu een hogere winstgroei: 46% versus 10% voor de komende twaalf maanden. Dit verschil kan toenemen nu de winsten van large caps enige hinder ondervinden van de sterkere dollar.


De waarderingen van small caps zijn weliswaar hoger dan die van large caps, te weten 27 versus 22, maar historisch gezien is dit verschil groter. De komende tijd profiteren small caps van de oplopende inflatie en de aandacht van de kleine belegger, die dit jaar een grote invloed heeft op de beurs. De steun aan het MKB en het gegeven dat Amerika zelf meer wil produceren geven een extra impuls aan kleinere ondernemingen. Op grond van de verbeterde vooruitzichten en de waarderingen kunnen de small caps het rendementsverschil met large caps inlopen.

Kansen in Amerikaanse small caps

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.