Groen licht voor modernisering gunstig voor Duitse beurs

29 november 2021 12:15

Het nieuwe Duitse kabinet levert voor het bedrijfsleven minder bureaucratie op, meer investeringen en focus op digitalisering en vooral een voortzetting van het beleid van Merkel. Wel kunnen de kosten toenemen door hogere energieprijzen en lonen.

Groen licht voor modernisering gunstig voor Duitse beurs

De onduidelijkheid over de ernst van de Omicronvariant en of de vaccins hiertegen werken kunnen de volatiliteit op de beurzen hoog houden, maar de fundamentals voor aandelen blijven goed. Wat het meest verrassende is aan het nieuwe kabinet van Duitsland, is niet de inhoud van het regeerakkoord maar de snelheid waarmee de nieuwe regering is gevormd. Angela Merkel kan op 6 december al opgevolgd worden door Olaf Scholz. In twee maanden tijd zijn drie partijen met uiteenlopende standpunten het eens geworden over de ‘verkeerslichtcoalitie’. De urgentie was de partijen duidelijk: de besmettingsgraad loopt op en de Duitse economie zwakt af als gevolg van tekorten en hogere kosten. De focus van het nieuwe kabinet ligt op digitalisering, klimaat, wonen, immigratie en minder bureaucratie. Dat komt neer op een groenere en innovatievere voortzetting van het beleid van Merkel.

Digitalisering is hard nodig, want op het gebied van internetverbindingen, mobiele toepassingen en digitale betalingen loopt Duitsland achter. De klimaatmaatregelen zijn aangescherpt. Acht jaar eerder dan gepland, in 2030, moet het gebruik van kolen zijn beëindigd. In datzelfde jaar moet 80% van de energie duurzaam zijn tegenover 40% nu en 65% als eerder doel. Verder moeten er 400.000 woningen worden gebouwd, wat met een tekort aan bouwvakkers ambitieus is en mogen de huren de komende drie jaar maar 11% stijgen in plaats van 15%. Voor Europa is de steun aan een Europees depositogarantiestelsel – onder voorwaarden – belangrijk. Door dit stelsel worden grensoverschrijdende fusies tussen banken makkelijker en krijgt de sector een beter perspectief. Daarnaast biedt de hervorming van de Europese begrotingsregels voor Zuid-Europese landen ruimte. Duitsland verlaat de eigen begrotingsdiscipline niet, want in 2023 mag het begrotingstekort niet groter zijn dan 0,35% van het bbp, bekend als de Schuldenbremse.

Wat betekenen de maatregelen voor de beurzen? Voor de Duitse beurs geeft voortzetting van het beleid van Merkel stabiliteit. Het moet echter nog blijken hoe stabiel de coalitie is. De plannen bieden goede vooruitzichten voor een deel van de nutsbedrijven, informatietechnologie en duurzame industriële initiatieven. De 25%-verhoging van het minimumloon tot €12 per uur, waar tien miljoen Duitse werknemers van zullen profiteren, betekent hogere kosten voor het bedrijfsleven. Maar bij beursgenoteerde bedrijven speelt het minimumloon bijna geen rol. Compensatie kan ook komen uit immigratie van kansrijke werknemers en minder bureaucratie. Voor de Duitse beurs weegt de belangstelling van private equity bedrijven voor kleinere innovatieve start-ups mee. Voorbeelden van relatief jonge succesvolle beursondernemingen zijn Zooplus, HelloFresh en Schaltbau. Dat de Duitse beurs dit jaar achterblijft komt voornamelijk door de basismaterialen en nutsbedrijven. Die laatste categorie kan profiteren van de groene initiatieven, die ook leiden tot de uitgifte van groene obligaties. Met een koers-winstverhouding van nog geen 14 en het hoge cyclische karakter kan de Duitse beurs de komende maanden inlopen op de rest van Europa.

Groen licht voor modernisering gunstig voor Duitse beurs

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.