Chinese high yield markt op stressniveaus

29 november 2021 12:07

Kredietopslag Chinese high yield boven 20%. Vastgoedsector onder stevige druk en meer faillissementen niet uit te sluiten. Overheid wil excessen aanpakken en stress kan aanhouden, maar biedt ook kansen voor vastgoedontwikkelaars met sterke balansen. Een actieve manager kan hierop inspelen.

Britse beurs met reden laag gewaardeerd

De problemen rond de vastgoedsector en de ontwikkelaar Evergrande hebben geleid tot serieuze stress op de Chinese high yield markt. De kredietopslag, die het risico op faillissement reflecteert, handelt de laatste weken op ruim 20%. Beleggers verwachten daarmee dat bijna 30% van de bedrijven failliet zullen gaan, bij een terugwinningspercentage van 30%. De pijn zal moeten worden genomen door ontwikkelaars die teveel schuld hebben opgebouwd. Naast Evergrande zijn er ook een aantal andere zwakkere ontwikkelaars met hoge schulden die vechten om te overleven, zoals Modern Land en Fantasia Holdings. Faillissementen zijn dus te verwachten. Dit zal ook zijn weerslag hebben op de toeleveringsketen van de bouw en daarmee ook op de ontwikkeling van de economische groei in China. Tegelijkertijd liggen er ook kansen voor de actieve belegger. Opvallend is namelijk dat ook de vastgoedontwikkelaars met sterke balansen onder druk staan. Voor deze ontwikkelaars liggen er juist mogelijkheden om tegen een korting projecten en land over te nemen van spartelende ontwikkelaars. Meer maatregelen vanuit de Chinese toezichthouder om deze consolidatie te faciliteren liggen in de lijn der verwachting. Het is dus niet allemaal kommer en kwel.

Ook heeft de stress op de high yield markt vooralsnog weinig invloed op de grote banken en de kredietwaardige bedrijven buiten de vastgoedsector. Voor de kleinere banken is het wel een ander verhaal, die hebben veel leningen uitstaan naar de vastgoedsector. China heeft als doel gesteld om de excessen in de vastgoedsector te verminderen. Dit zal een rem zetten op de economische groeiontwikkeling en de stress in de high yield markt zal daarom nog wel aanhouden. Maar bij serieuze impact op de economische groei of als de crisis uit de hand dreigt te lopen, zal China met extra maatregelen komen om de pijn te verzachten. De vastgoedsector is verantwoordelijk voor een kwart van het bruto binnenlands product (BBP). Daarmee worden bij uitstek de vastgoedontwikkelaars met lage schulden en een prudent beleid in de kaart gespeeld.

Chinese high yield markt op stressniveaus

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.