Arbeidsmarkt VS sleutel voor de rente

1 december 2021 16:43

De druk op de centrale banken neemt toe door de stijgende inflatie. De banengroei en de loonontwikkeling zullen vrijdag nauwgezet door de markt worden gevolgd.

Verzend het artikel per e-mail
Arbeidsmarkt VS sleutel voor de rente

Hoewel de omikronvariant van het coronavirus de markten momenteel het meest bezighoudt, blijft het zaak om ook andere ontwikkelingen in het oog te houden. De deltavariant van het virus leidde weliswaar tot een grote golf van infecties, maar op de beursgrafieken is de impact nauwelijks waarneembaar geweest. Intussen blijven de inflatiecijfers oplopen en neemt de druk op centrale banken toe om rentes te verhogen. De arbeidsmarktcijfers van november, die aanstaande vrijdag in de VS bekendgemaakt zullen worden, worden hierbij een belangrijke graadmeter.

Uit de fors afgenomen aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen, valt af te leiden dat de banengroei hoog zal zijn geweest. Daardoor is de werkloosheid verder gedaald, al blijft de werkloosheid nog altijd ruim verwijderd van het percentage van voor de pandemie (3,6%). In het bijzonder zal de aandacht uitgaan naar de loongroei. Als die verder toeneemt, komt er meer renteangst in de markt

Arbeidsmarkt VS sleutel voor de rente

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.