42% van de jongvolwassenen belegt en/of heeft crypto

1 december 2021 16:43

Uit onderzoek van RaboResearch en het Nibud dat onlangs is uitgevoerd onder jongeren tussen de 18 tot en met 30 jaar, blijkt dat 31% belegt in aandelen, obligaties en fondsen. 27% belegt in cryptovaluta.

Verzend het artikel per e-mail
42% van de jongvolwassenen belegt en/of heeft crypto

Het onderzoek van Nibud en Rabobank, dat onlangs is uitgevoerd onder 1.568 jongeren van 18 tot en met 30 jaar, levert interessante inzichten op over sparen en beleggen. Zo blijkt dat 31% van de jongeren in aandelen, obligaties en fondsen belegt en 27% in het bezit is van cryptovaluta. Hoewel cryptovaluta populair zijn onder jongeren, blijkt uit het onderzoek dat jongeren cryptovaluta een minder goede manier van vermogensopbouw vinden dan beleggen in aandelen, obligaties, fondsen en/of indextrackers. Zo vinden ze investeren in cryptovaluta risicovoller. Crypto heeft een hoger risico door de zeer hoge volatiliteit.

Ter vergelijking: de Bitcoin beweegt meer dan drie keer zoveel als aandelen en meer dan tien keer zoveel als obligaties. Daarnaast kent crypto veel onzekerheden (regelgevingsrisico’s) en zijn de munten niet direct te linken met de macro-economische ontwikkelingen. Crypto heeft daarom een hoog speculatief karakter. Voor veel mensen wegen de hoge rendementen van de afgelopen jaren op tegen de risico’s. Dit terwijl de rendementen totaal geen garantie zijn voor de komende jaren. Verwachtingen over de prijsontwikkeling zijn moeilijk te bepalen, vanwege het ontbreken van een fundamentele onderbouwing en de korte prijshistorie. Bovendien ogen dit soort speculatieve beleggingen kwetsbaar wanneer centrale banken minder geld in het systeem pompen. Hierdoor zijn grote verliezen niet uit te sluiten. Alleen bij genoeg buffer is het verstandig om te beleggen, zegt ook het Nibud. Dit principe geldt helemaal voor speculatieve beleggingen als cryptomunten.

42% van de jongvolwassenen belegt en/of heeft crypto

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.