Wat betekent de omicron-variant voor aandelen?

3 december 2021 13:01

De onzekerheid over de impact van de omicron-variant van het coronavirus zorgt voor onzekerheid op de beurs. De deltavariant heeft duidelijk gemaakt dat negatief nieuws omtrent het coronavirus snel wordt verwerkt en beleggers kijken daarna weer vooruit. Dat zal ook zomaar kunnen gebeuren bij de omicron-variant.

Wat betekent de omicron-variant voor aandelen?

De omicron-variant van het coronavirus zorgt voor onzekerheid op de beurs met winstnemingen op de aandelenmarkt tot gevolg. Die winstnemingen kunnen overigens, naast het nieuws over de nieuwe variant, niet los worden gezien van de beursrecords en de toenemende zorg van de Amerikaanse centrale bank over de ontwikkeling van de inflatie. Een nieuwe covid-uitbraak kan mogelijkerwijs de inflatie door tekorten versterken. De onzekerheid bij beleggers komt goed tot uiting in de VIX-index. Deze index laat zien met welke beweeglijkheid in Amerikaanse aandelen beleggers in het komende jaar naar verwachting te maken krijgen. De index is omhoog gesprongen van een laag naar een bovengemiddeld niveau en reflecteert daarmee dus de toegenomen onzekerheid (zie grafiek) van beleggers. De financiële markten kunnen daarom in de komende weken bewegelijk blijven.

Of de huidige vaccins werken tegen deze nieuwe variant zal blijken in de komende weken. Wel lijkt de variant in eerste instantie besmettelijker te zijn dan de andere varianten. Het grote verschil met vorig jaar is echter wel dat vaccins snel kunnen worden aangepast, waardoor binnen een aantal maanden de bevolking met een nieuw vaccin kan worden beschermd. Bovendien wijzen eerste tests uit dat medicijnen van GlaxoSmithKline werken tegen de variant. Daarmee is die grote onzekerheid over een terugkeer naar de situatie van begin 2020 van tafel. Toen was überhaupt de vraag of er een vaccin of medicijn ontwikkeld kon worden tegen het coronavirus. Bovendien is de economie aangepast op thuiswerken waardoor de negatieve impact op de economische groei beduidend minder zal zijn dan in de eerste kwartalen van 2020.

Ook kunnen centrale banken de afbouw van de steunmaatregelen een halt toe roepen, wat ondersteunend is voor aandelen. De deltavariant heeft bovendien duidelijk gemaakt dat negatief nieuws omtrent het coronavirus snel wordt verwerkt en beleggers kijken daarna weer vooruit. We blijven daarom vasthouden aan onze overwogen positie in aandelen. Ook zou het kunnen dat de omicron-variant weliswaar besmettelijker is, maar wel minder schade veroorzaakt. De schadelijke deltavariant kan dan worden verdrongen met minder gevaar voor de volksgezondheid tot gevolg op de langere termijn. Dat zou juist positief uit kunnen pakken. Het is daarnaast belangrijk dat beleggers zich realiseren dat verkopen op dit soort nieuws niet verstandig is voor de vermogensopbouw op de lange termijn vanwege het tijdelijke karakter van dergelijke schokken. Slechte beursdagen zijn vaak geclusterd rondom goede dagen. Door op een slechte dag afscheid te nemen van beleggingen, vergroten beleggers de kans dat ze hersteldagen missen. Dat maakt uitstappen nadelig voor de vermogensopbouw op de lange termijn.

Wat betekent de omicron-variant voor aandelen?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.