Omicron geeft geen nieuwe rentedaling

3 december 2021 13:02

Na de schok van de omicron-variant werd de markt verrast door een draai in het monetair beleid in de VS.

Verzend het artikel per e-mail
Omicron geeft geen nieuwe rentedaling

De schok van de omicron-variant werd overtroffen door de onrust rond het beleid van de Fed. Waar de verwachting was dat de potentiële nieuwe coronagolf het beleid eerder zou bewegen richting een meer afwachtende houding, gaf de net herbenoemde voorzitter van de Fed aan dat hij het opkoop¬programma sneller wil terugbrengen dan de Fed nog maar enkele weken terug had aangegeven. De impact is vooral dat daarmee de weg wordt geopend voor een renteverhoging in mei of juni, waar die eerder in feite was uitgesloten tot het opkoopprogramma was beëindigd in juni. Een renteverhoging in juni en een tweede in november is nu ingeprijsd. Dat is eigenlijk maar een maand eerder ten opzichte van de situatie van voor de nieuwste Covid-variant.

De omicron-variant brengt het gevaar van een zwakkere economie. Dat geldt niet alleen in Europa, maar vooral voor de landen die een zero-covid strategie naleven, zoals China, alsmede voor de VS dat met weinig restricties het openbare leven heeft opgevat, maar waar de vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is voor bescherming. Ook kan het tot nieuwe aanbod-problemen leiden, zoals we bij de deltavariant hebben gezien. De aanbodverstoringen hebben meer dan 1,5% economische groei in Duitsland gekost en 0,5% in andere autoproducerende landen als Mexico en Japan. De stijging van de inkoopmanagers¬indexen in Azië duidt erop dat deze verstoringen aan het afnemen zijn. Het gevaar is nu misschien eerder dat door alle verhalen rond de chip¬problematiek bedrijven juist meer voorraad aanleggen wat voor een boost in de productie zorgt en een nieuwe prijsdynamiek geeft. In dat geval is het inflatoire effect nog niet snel verdwenen. Dat zou wel het geval zijn als de vraag naar auto’s niet door de chiptekorten wordt beïnvloed en de consument de verlate levering accepteert.

De OESO heeft de inflatieverwachtingen voor de VS en het VK fors opgeschroefd van 3,1% naar 4,4% met 2,5% in 2023, terwijl de inflatie in Eurolanden dan weer duidelijk onder de 2% ligt. Dat geeft de ECB nog voldoende ruimte om een afwachtend beleid te hebben, terwijl andere centrale banken in het geweer komen. De ECB zal de rentetarieven nog negatief houden in 2022 en waarschijnlijk ook in 2023. Daarmee zal er nog wel wat gesleuteld worden aan het opkoopprogramma dat er nu voor obligaties is. In maart loopt het pandemieprogramma PEPP af. daarmee blijft het reguliere opkoopprogramma bestaan, maar ook dat zal ter discussie komen. Dat hoeft niet direct tot een rentestijging te leiden. Weliswaar verdwijnt een grote koper uit de markt, maar overheden zullen ook minder staatsschuld uitgeven om de pandemie te bestrijden. De ECB koopt nu per saldo ongeveer alle nieuw uit te geven staatsleningen op. Bovendien zijn beleggers al voorbereid op de afloop van het pandemieprogramma.

De voornaamste reden om een hogere rente te verwachten, komt uit een te verwachten stijging van de rente in de VS. Het renteverschil tussen Duitsland en de VS is met 1,8%-punt al historisch fors. Een rentestijging in de VS zal daarom doorwerken in de lange rente in Europa. Zeker wanneer het momentum in de economische groei in Europa volgend jaar hoger is dan in de VS. De recente beweging in de markt laat echter al zien dat een stijging van de korte rente niet leidt tot een navenante verhoging van de lange rente. Terwijl de tweejaarsrente op het hoogste niveau staat sinds de uitbraak van de pandemie, is de tienjaarsrente met 1,44% op het gemiddelde niveau van het jaar. De verklaring van de vlakkere rentecurve is niet zozeer de marktverwachting dat de economie ernstig gaat vertragen of de Fed een faux pas maakt door de rentetarieven te verhogen, maar de overtuiging dat de inflatie gaat dalen vanaf het huidige niveau. Ondanks de hoge inflatiecijfers dalen de premies in de lange termijn inflatie-obligaties.

Omicron geeft geen nieuwe rentedaling

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.