Landschap verandert voor US Big Tech

13 december 2021 13:29

De kritiek van politici tegen de groeiende macht van Big Tech krijgt meer body. Het landschap van afgelopen jaren verandert, met meer maatregelen die concurrentie moeten bevorderen.

Verzend het artikel per e-mail
Landschap verandert voor US Big Tech

Amerikaanse big tech presteert dit jaar weer goed. Maar de signalen dat het landschap in de komende jaren minder gunstig wordt, nemen toe. De kans dat ze in de komende 10 jaar groot blijven is waarschijnlijk, maar het gemak waarmee ze in de afgelopen jaren zijn gegroeid zonder tegenwerking van overheden is voorbij. De marktwaarde van Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet, Tesla en Nvidia tezamen bedraagt inmiddels 30% van de S&P 500 en 50% afgezet tegen het Amerikaanse BBP. Nu is marktconcentratie alleen niet per se het probleem, maar het opent wel de deuren voor machtsmisbruik. De groeiende kritiek onder politici die Amerikaans big tech te verduren heeft, is daarop gestoeld. Zo kreeg Amazon vorige week van de Italiaanse mededingingsautoriteit een boete van $ 1,3 miljard opgelegd en Google verloor vorig maand het hogere beroep tegen een EU-boete van $ 2,4 miljard. Ook in de VS neemt de kritiek toe, onder zowel Democraten als Republikeinen.

De groeiende kritiek betekent niet dat het opbreekrisico nu aanzienlijk groter is geworden. Wel kunnen meer maatregelen verwacht worden die de concurrentie moeten bevorderen. De kans op een herhaling van strategische overnames zoals Facebook deed met Instagram in 2012 en Whatsapp in 2014 is nihil. Zo heeft de Britse mededingingswaakhond onlangs nog gelast dat de overname van Giphy door Meta in 2020 teruggedraaid moet worden. Dit omdat het schadelijk bevonden werd voor de concurrentie en de mogelijkheden voor adverteerders beperkt. Deze stap is opvallend, omdat dit de eerste keer is dat de Britse waakhond terugkomt op een reeds afgeronde overname. Het is hiermee duidelijk dat het landschap verandert. Iets om als belegger rekening mee te houden als je ziet hoe hoog het waarderingsverschil nu is met de markten buiten de VS.

Markten buiten VS lager gewaardeerd.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.