Aanhoudende winstgroei pleit voor aandelen

13 december 2021 13:25

Hoge volumegroei zorgt dit jaar voor een winstgroei van meer dan 50% ondanks tekorten en hogere kosten. Volgend jaar zwakt de winstgroei af maar dit blijft een goede basis voor een overweging in aandelen. Mogelijk wordt het nieuwe modewoord het bullwhipeffect.

Aanhoudende winstgroei pleit voor aandelen

Het aantal bedrijven dat aangeeft dat aanbodverstoringen en hogere materiaal- en vervoerskosten voor margedruk zorgt, is groot. Toch stevent de winstgroei in de verschillende regio’s dit jaar af op een stijging van meer dan 50%. Dat is dan weliswaar na een daling vorig jaar, maar het winstniveau ligt ook ver boven de niveaus van eerdere jaren. Die stijging komt volledig op het conto van de productiesector, omdat de dienstensector het lastig houdt door de lockdowns. De veel hogere vraag naar producten zorgt voor zo’n sterke volumegroei dat het de stijgende materiaalkosten meer dan compenseert. Grotere concerns hebben nog meer voordeel doordat zij hun voorraden beter op peil kunnen houden, wat een concurrentievoordeel oplevert, terwijl zij tevens hun prijzen kunnen verhogen. Voor producten waar bepaalde onderdelen schaars zijn, zoals halfgeleiders, zijn de problemen minder eenvoudig op te lossen. De totale productie van auto’s komt door de tekorten zeker 10% lager uit dit jaar. De negatieve invloed op de winst wordt beperkt doordat de prijzen van auto’s gemiddeld zo’n 13% stijgen, er minder gratis extra’s worden aangeboden en de vraag groot is. Veel geproduceerde auto’s wachten slechts op het monteren van goedkope chips voor displays, waar nog maar weinig producenten toekomst in zien. Met de oplopende inflatie en de bestaande tekorten in diverse producten is het moeilijk voorstelbaar, maar toch kan in diverse sectoren volgend jaar al overcapaciteit worden bereikt. Want de recente groei kan een gevolg zijn van extra vraag om nee-verkopen te voorkomen. Leveranciers in de hele aanvoer- en productieketen bestellen daardoor eerder en meer dan ze in voorgaande jaren deden. Na de leverantie kan de vraag opeens snel dalen. Deze draai staat bekend als het ‘bullwhip effect’ in de aanbodkant: een tekort slaat opeens om in een overschot doordat ieder deel van de keten meer heeft besteld dan nodig was. In de VS is dit al zichtbaar in de afzwakking van de groei van het aantal orders en in snellere leveranties. In het VK zijn die aanwijzingen er op kleinere schaal bij kerstproducten, waarvan de vraag in oktober al met zo’n 30% toenam. In de eurozone is de krapte in voorraden daarentegen nog groot, hoewel de verslechtering vermindert. De kostenstijging kan volgend jaar daardoor voor veel bedrijven verminderen, waardoor na het sterke 2021 nog een winstgroei van zo’n 5% tot 8% mogelijk is.

Voorlopig blijven vooral de kwaliteitsbedrijven het meeste profiteren van de ontwikkelingen. In de beheerportefeuilles spelen we hierop in met posities in Global Brands en een deel van het factorfonds dat in kwaliteitsbedrijven belegt. Verder kan het thema robotisering van de veranderingen als gevolg van de pandemie profiteren. Want het tekort aan onderdelen komt mede door de transportproblemen die voor een deel ook worden veroorzaakt door de verouderde en ingekrompen vloot en overslagcapaciteit. Biden heeft vorige week met vertegenwoordigers van havens gesproken om meer te automatiseren en langer door te werken. Voor kleinere ondernemingen zou de omslag naar minder tekorten op termijn positief kunnen uitpakken.

Voorzichtige verbetering vervoerskosten

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.