The ‘known unknowns’

15 december 2021 15:09

Cyber security als known unknown investering. Wij bieden hiervoor 2 fondsen aan.

Verzend het artikel per e-mail
The ‘known unknowns’

Bill Gates voorspelde in 2015 dat de volgende crisis, eerder een infectieziekte, dan een oorlog, zou zijn. Volgens hem is nu de volgende een klimaatverandering-, of bio terrorismecrisis. Ray Dalio, aan de andere kant, kijkt in zijn nieuwe boek terug op 500 jaar (monetaire) geschiedenis en ziet een wisseling van de wacht met China als superpower, en de ondergang van het VS-imperium. Hij schat de kans op een burgeroorlog in de VS volgend jaar op 30%. Een andere ‘known unknown’ is de dreiging van cyberattacks.

De BIS (Bank of International Settlement, 2020) concludeert in haar studie dat de grootste kans op deze aanvallen bij de Amerikaanse financiële sector liggen, die tegelijkertijd ook de grootse investeringen in cyber security doen. Dat is met name terug te zien in de (90%-)weging van het actief beleggende Pictet Security fonds. Daarnaast hebben we een passieve keuze: iShares Digital Security. Daar is de weging naar VS kleiner met 65%. Beide fondsen bewegen ongeveer in lijn met de markt (beta: 1).

The ‘known unknowns’

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.