Verdubbelt Fed de reductie van het aankoopprogramma

15 december 2021 15:15

Vandaag zal de Fed duidelijk moeten maken hoe snel het opkoopprogramma voor obligaties wordt afgebouwd.

Verzend het artikel per e-mail
Verdubbelt Fed de reductie van het aankoopprogramma

Vandaag zal de Fed duidelijk moeten maken hoe snel het opkoopprogramma voor obligaties wordt afgebouwd. Een verlaging met $15 miljard, zoals vorige maand is gestart, zou pas een renteverhoging in juni mogelijk moeten maken. Om al in maart een renteverhoging te kunnen doorvoeren, is een reductie met $30 miljard nodig. Het is goed voorstelbaar dat de Fed voor zo’n verdubbeling kiest, niet om zich te committeren aan een vroege renteverhoging maar om de handen vrij te hebben om een renteverhoging door te kunnen voeren. Tegen die tijd zullen de economische groei, de werkloosheid, de inflatie en de ontwikkeling van de pandemie bepalen of de renteverhoging er komt.

De markt heeft een renteverhoging in maart nog niet helemaal ingeprijsd, maar heeft er slechts een kans van 35% aan toegedicht. Dat roept de vraag op of de markt kwetsbaar zal blijken als de renteverhoging wordt ingeprijsd. In de historie van rentecycli bleek de S&P 500 beursindex het prima te doen in het jaar voorafgaand aan de renteverhoging en zelfs over de eerste jaren erna. De moeilijkheden zullen pas beginnen wanneer de renteverhogingen te ver doorschieten. Zo ver zijn we nog lang niet.

Verdubbelt Fed de reductie van het aankoopprogramma

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.