Centrale banken bouwen pandemiesteun af

20 december 2021 14:31

De ECB bouwt het pandemieprogramma af. Een renteverhoging is onwaarschijnlijk en zelfs in 2023 twijfelachtig.

Centrale banken bouwen pandemiesteun af

Terwijl de pandemie bijna onverminderd voortschrijdt, zijn de centrale banken niet zodanig onder de indruk dat ze het monetair beleid daarop aanpassen. Zoals verwacht verdubbelt de Fed de afbouw van het opkoopprogramma zodat het al in maart de handen vrij heeft voor een renteverhoging. Beleggers prijzen inmiddels renteverhogingen in voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2022. Omdat de Fed in de lange termijn prognoses geen wijziging aanbracht, alleen in het tempo van renteverhogingen daarnaar toe, gaf de lange rente geen krimp. De ECB bouwt het pandemieprogramma af en kondigde een verdere verlaging in het reguliere programma voor opkoop van obligaties af voor de tweede helft van 2022. De ECB koopt nog voor € 60 miljard in in het eerste kwartaal (inclusief pandemieprogramma) en dat wordt € 40 miljard in het tweede, € 30 miljard in het derde en € 20 miljard in het vierde kwartaal.

Daardoor zal de ECB in 2022 nog geen renteverhoging doorvoeren, want het heeft aangegeven eerst de opkoop van obligaties te zullen staken alvorens de rentetarieven te verhogen. Omdat opkoop nu niet meer onder het pandemieprogramma plaatsvindt maar met de reguliere eisen, zal de inkoop weer in een vaste verhouding plaatsvinden, wat mogelijk minder steun voor Italië betekent. Daarmee is de ECB onverminderd overtuigd dat het niet moet optreden vanwege de opgelopen inflatie. Het heeft de inflatie¬ramingen voor 2023 en 2024 op 1,8% staan en dat is lager dan de doelstelling van 2%, zodat het een stimulerend beleid vereist acht. Een renteverhoging in 2023 is daarmee ook alleen in beeld als het inflatiebeeld volgend jaar danig verder verslechtert.

Centrale banken bouwen pandemiesteun af

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.