Individuele bail-in obligaties niet meer aankoopbaar

22 december 2021 15:08

Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat obligaties van Europese banken die aan een bail-in onderhevig kunnen zijn, niet meer worden aangeboden aan zelf beleggers.

Verzend het artikel per e-mail
Individuele bail-in obligaties niet meer aankoopbaar

Nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat obligaties van Europese banken die aan een bail-in onderhevig kunnen zijn, niet meer worden aangeboden aan zelf beleggers. Een aanzienlijk deel van de door banken uitgegeven obligaties wordt bij een bail-in (gedeeltelijk) afgeschreven als de bank in financiële moeilijkheden raakt. Op die manier beschermt de toezichthouder de depositohouders bij de redding van een bank, maar laat de obligatiehouders meebetalen. Voorheen waren obligatiehouders bij een faillissement gelijkwaardige schuldeisers, maar sinds enkele jaren niet meer. Daarom wil de toezichthouder er zeker van zijn dat dergelijke obligaties alleen bij die beleggers terecht komen die hiervoor de doelgroep zijn.

De bank kan bij zelf beleggers niet vaststellen of zij tot de doelgroep van de obligaties behoren, omdat er geen zicht is op het totale vermogen en de doelstellingen. Inmiddels hebben de meeste obligatiebeleggers in de loop van de tijd de overstap gemaakt naar beleggingsfondsen. Daar krijgen ze vanzelf spreiding over obligaties en onderhoud van de portefeuille. Een ander voordeel van beleggen in fondsen is de mogelijkheid om in andere valuta’s te beleggen en zo valutarisico’s af te dekken.

Individuele bail-in obligaties niet meer aankoopbaar

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.