Inflatie de meest onzekere factor voor obligaties

5 januari 2022 13:23

We denken dat de inflatie weliswaar zal afnemen in 2022, maar dat de onzekerheid over inflatie groot blijft. Daarom blijven we in een vastrentende portefeuille bescherming zoeken tegen inflatie en stijgende rentes.

Inflatie de meest onzekere factor voor obligaties

Grote vraag is welke richting inflatie dit jaar zal gaan na de recordstijging in 2021. Er is reden om te verwachten dat de inflatie weer zal gaan afnemen. Inflatie meet immers de prijsstijging van jaar op jaar en die vergelijking was het afgelopen jaar eenvoudig met de prijzen die waren gedrukt door de pandemie. Vanaf het huidige niveau is een verdere stijging lang niet zo gemakkelijk. Een deel van de verklaring zit in de disbalans tussen vraag en aanbod. Die was deels gevolg van de pandemie waardoor leveringsproblemen ontstonden, maar het kan ook zijn dat de pandemie verstoringen aan het licht bracht die langer aanhouden. Afgezien van de basiseffecten is het veel belangrijker om te bedenken of er nu werkelijk iets veranderd is aan de onderliggende trend in inflatie.

De lage inflatie van de afgelopen 40 jaar is te danken geweest aan succesvol beleid van de centrale banken. Ook andere trends waren deflatoir zoals globalisering die wereldwijde concurrentie bracht en technologie die transparantie in de prijzen bracht. Het is twijfelachtig of dit nu zo is veranderd. Nu de trend om meer lokaal te produceren door de pandemie aan kracht heeft gewonnen, komt er misschien meer ruimte voor hogere prijzen. Maar nu er steeds meer online wordt gekocht, zal de prijstransparantie niet verminderen. Daarom denken we dat de inflatie zal afnemen in 2022. Omdat de onzekerheid over inflatie groter is dan voorheen, blijven wij in een vastrentende portefeuille bescherming zoeken tegen inflatie en stijgende rentes.

Inflatie de meest onzekere factor voor obligaties

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.