Inhaalslag ‘waarde’-aandelen mogelijk in 2022

5 januari 2022 12:56

Er is ruimte voor een inhaalslag van waarde als de economie goed op stoom blijft. Waarde-aandelen doen het beter bij stijgende rentes en ook de waardering versus groei is relatief laag.

Inhaalslag ‘waarde’-aandelen mogelijk in 2022

Als de pandemie geleidelijk aan meer naar de achtergrond zal verdwijnen, komt er ruimte voor een inhaalslag van ‘waarde’-aandelen. De waarde-aandelen bleven namelijk uiteindelijk ook in 2021 achter aan de groeiaandelen. De ‘waarde’ factor liet afgelopen jaar een wisselend beeld zien. In het eerste deel van het jaar was er sprake van een sterke stijging, toen de economie hard groeide en de rente steeg. In de zomer zorgde de deltavariant juist voor voorzichtigheid wat tot uiting kwam in dalende rentes, waardoor de factor ‘waarde’ juist achterbleef. De waardefactor sloot het jaar af met een rendement van 23,7% en groei met 25,6%.

We gaan ervan uit dat centrale banken zich in 2022 geleidelijk aan wat meer zullen terugtrekken. De hoge economische groei, teruglopende werkloosheid en bovengemiddelde inflatie geven aanleiding om de steun af te bouwen met als gevolg wat ruimte voor opwaartse druk op de rente. Dit komt bijvoorbeeld de bankaandelen ten goede die met een lage koers-boekwaarde verhouding ook terug zijn te vinden in de ‘waarde’ factor. ‘Waarde’-aandelen hebben een lage koers-winstverhouding en stabiele kasstromen. Groeiaandelen zijn juist wat duurder en wat meer gevoelig voor hogere rentes, doordat een belangrijker deel van winsten in de toekomst liggen. De factor ‘kwaliteit’ bestaat voornamelijk uit grote groeibedrijven met sterke balansen en weinig schulden.

Een hogere rente zorgt ervoor dat toekomstige kasstromen door de verdiscontering naar nu wat naar beneden bijgesteld moeten worden. Dat kan voor wat druk zorgen op groeiaandelen. Bovendien is de koers-winstverhouding van 9 voor de ‘waarde’-aandelen relatief laag in historische perspectief versus de koers-winstverhouding van 30 voor groeiaandelen. De relatieve vooruitzichten voor waarde aandelen t.o.v. groeiaandelen zijn per saldo positief. Er is dus ruimte voor een inhaalslag als de economie goed op stoom blijft.

Inhaalslag ‘waarde’-aandelen mogelijk in 2022

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.