2022 volgens Wall Street

6 januari 2022 16:16

Volgens Wall Street zijn de vooruitzichten in 2022 nog steeds positief, maar de rendementen van het heropenen van de economie zien we niet meer terug. De rendementen gaan naar verwachting normaliseren. Wall Street ziet de grootste risico’s in inflatie.

Verzend het artikel per e-mail
2022; volgens Wall Street

Wall Street heeft haar visie op 2022 gegeven. Bijna 50 financiële instituten schetsen een beeld voor 2022. De consensus is dat de vooruitzichten nog steeds overwegend positief zijn, maar normaliseren (28/46). Het verwachte aandelenrendement is dan ook minder dan 10%. 12 van de 46 partijen verwachten een milde correctie en zien ruimte voor de 60/40 portefeuille om mooie rendementen op te pakken. 6 partijen hebben een bearish outlook. Over het algemeen denken ze dat de logistieke keten zich soepeler gaat bewegen en dat de graadmeter van het jaar uiteraard inflatie zal zijn. Over de uitkomsten van inflatie is flinke verdeeldheid. Mede daarom is het overgrote deel bang voor misstappen in monetair beleid.

Ook de vertragende groei in China, en de dominantie die getoond wordt richting Taiwan, worden gezien als risico. Covid daarentegen wordt opvallend weinig genoemd. De focus en aandacht voor ESG is weer hot, waar de asset managers op het hart drukken de klimaatrisico’s goed door te meten in de portefeuilles. Duidelijk is dat dat de onzekere factoren zich opstapelen, waardoor een outlook geven steeds moeilijker wordt, en dit is ook terug te zien in de convictie van de asset managers. Ze zijn behouden, en het lijkt erop dat ze geen concrete uitspraken doen waar ze later spijt van krijgen.

2022; volgens Wall Street

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.