Stijgende olieprijzen goed voor de portefeuille?

12 januari 2022 15:50

Een hogere olieprijs heeft een verschillend effect op de beleggingscategorieën en sectoren binnen de portefeuille, maar een positief effect op de totale portefeuille.

Verzend het artikel per e-mail
Stijgende olieprijzen goed voor de portefeuille?

We laten de periode van lage olieprijzen achter ons. Dit door de verwachte aantrekkende vraag, wanneer de pandemie naar de achtergrond verdwijnt, en door jaren van lage investeringen in nieuwe olievelden.

Afhankelijk van het tempo waarin en de mate van stijging, zal dit de nodige gevolgen hebben voor de wereldeconomie. Exporterende landen profiteren, importerende landen zien de druk op de lopende rekening toenemen. Hoewel over de jaren de olie-intensiteit is afgenomen door efficiënter gebruik, nam de vraag toch sterk toe. De wereld blijft dus, ondanks de energietransitie naar duurzame energie, nog altijd sterk afhankelijk van olie. Daarnaast zorgen hoge energieprijzen voor politieke onrust en dat vormt dan weer een destabiliserende factor op geopolitiek gebied. Neem de huidige situatie in Kazachstan als voorbeeld.

Een hogere olieprijs heeft ook effect via meerdere kanalen op de beleggingsportefeuilles. Alsmaar oplopende olieprijzen betekenen een hogere inflatie. Dit kan zich vertalen in hogere rentes. Veilige staatsobligaties kunnen daardoor verder onder druk komen te staan, met inflatie-obligaties als uitzondering. Aan de andere kant wijst een stijging van de olieprijs op een aantrekkende economie en dat is goed voor aandelen.

Oliereuzen en bedrijven in de energieketen zullen profiteren. Ook banken zullen door hogere rentes en de sterkere economie meer kunnen verdienen. Bedrijven die olie als input gebruiken, zoals de petrochemische industrie, zullen hun kostenbasis zien toenemen wat zorgt voor margedruk. Dit kan de winstgevendheid onder druk zetten. Met het programma Aladdin van BlackRock kunnen we de grootte van de impact op totaalniveau kwantificeren. In het risicoscenario gaan we uit van een sterke stijging van 80 naar 120 Amerikaanse dollar per vat. Voor een actieve neutrale portefeuille met 55% aandelen en 45% obligaties vertaalt dit zich naar een positief rendement van een paar procent. Daarmee toont de beleggingsportefeuille zich robuust tegen het risico stress-scenario van hogere olieprijzen.

Stijgende olieprijzen goed voor de portefeuille?

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.