Klimaatrisico’s verminderen met beleggen; Niet wachten maar doen!

12 januari 2022 16:01

De discussie over wat is groen en duurzaam zorgt voor verdeeldheid in Europa nu kernenergie en gas straks wellicht als groen worden gelabeld. Een besluitvorming laat op zich wachten maar wij gaan door met het terugbrengen van de carbonintensiteit van onze beleggingen in vermogensbeheer.

Klimaatrisico’s verminderen met beleggen; Niet wachten maar doen!

De discussie over wat groen en duurzaam is, zorgt voor verdeeldheid in Europa. Zeker nu kernenergie en gas mogelijk als groen worden gelabeld. De druk is hoog nadat het klimaatorgaan van de VN, IPCC, vorig jaar meldde dat er minder dan 10 jaar is om belangrijke veranderingen in gang te zetten. Dit zodat de CO2-uitstoot vermindert en de klimaatdoelen van Parijs behaald kunnen worden. Om nu al flinke stappen te zetten, zou kernenergie alleen onder bepaalde condities waaronder de aanwezigheid van een goed plan en locatie om radioactief afval veilig op te slaan als groen kunnen worden gezien. Zowel kernenergie als gas heeft een CO2-uitstoot die onder het industriegemiddelde ligt en zijn daarom opties die Europa nu overweegt in de transitiefase naar duurzame energie.

Naar verwachting zal de Europese Commissie eind deze maand een besluit hierover nemen. Dit besluit moet vervolgens langs verschillende organen, zoals het Europees Parlement. Hier zal de discussie verder gevoerd worden. Tot die tijd blijft dit onderwerp een heet hangijzer, zo ook voor beleggers. Een besluit hierover bepaalt of kernenergie straks tot de noemer ‘groene beleggingen’ behoort. Vermogensbeheerders dienen deze beleggingen daarna ook als groen te rapporteren, terwijl de meningen hierover ook onder beleggers en NGO’s verdeeld zijn.

Ongeacht de besluitvorming gaan wij door met activiteiten rondom het terugbrengen van de carbonintensiteit van onze beleggingen in vermogensbeheer. Dit doen we met behulp van één van onze ESG-pijlers, namelijk actief eigenaarschap, en in het bijzonder met het thema ‘Versnelling naar Parijs’. Dit thema draait om de transitie van belangrijke bedrijven naar een netto nul carbonemissie.

Dit houdt in dat we aan het bestuur van deze bedrijven formeel vragen om met beleid te komen voor de mitigatie en adaptatie van klimaatrisico’s, om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen en de voortgang hierin te rapporteren. We doen dit samen met onze partner voor deze activiteiten namelijk het active ownershipteam van Robeco. De eerste brieven naar de betreffende bedrijven, die ook door Rabobank zijn ondertekend, verschijnen volgende week bij de bestuurders waarna de gesprekken volgen.

Verbeteringen bij de betreffende bedrijven kunnen zorgen voor een significante vermindering van de carbonvoetafdruk. Ook wordt het businessmodel toekomstbestendig gemaakt, waardoor deze bedrijven ook in de toekomst interessante beleggingen blijven. Rabobank ziet dit als een belangrijke stap om naast financieel rendement, ook een verantwoord rendement na te streven voor haar klanten.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.