De ECB nog niet klaar voor rentestap

13 januari 2022 9:08

Ondanks de hoge inflatie en de draai van de Fed is de kans klein dat de ECB haar steunoperaties dit jaar volledig beëindigt en de rente gaat opvoeren. Zelfs volgend jaar is de tijd daarvoor waarschijnlijk nog niet rijp.

De ECB nog niet klaar voor rentestap

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, heeft sinds november drie keer de verwachtingen voor het centrale bankbeleid naar strenger bijgesteld. Daarom zal er nu ook naar de ECB worden gekeken. In de markt wordt al rekening gehouden met een renteverhoging in oktober. Vooral nu de inflatiecijfers omhoog schieten, is de roep om een hogere rente op het eerste gezicht niet meer dan vanzelfsprekend. De kans dat de ECB in paniek raakt over de inflatiecijfers is echter niet zo groot. Die zijn immers nog steeds sterk vertekend door de vergelijking met de prijsdruk uit het eerste jaar van de pandemie. De komende maanden is de vergelijkingsbasis een stuk minder gunstig. De ECB kan het zich ook veroorloven afwachtend te blijven, omdat de kans op oververhitting in de Europese economie minder groot is. Zo is de werkloosheid in veel landen nog hoog, terwijl die in de VS al onder de 4% is geraakt. De kans dat de ECB haar steunoperaties dit jaar volledig beëindigt en de rente gaat opvoeren, is klein.

Zelfs volgend jaar is de tijd daarvoor waarschijnlijk nog niet rijp. Dat neemt niet weg dat de lange rente in de EU zal meebewegen met de rente in de VS, omdat het renteverschil daartussen met 1,8% aanzienlijk is. Bovendien zorgt de afbouw van de opkoopoperaties door de ECB dat een groter deel van de uit te geven obligaties in de vrije markt moet worden geplaatst. Een verdere stijging van de lange rente is goed voorstelbaar.

De ECB nog niet klaar voor rentestap

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.