Negatieve kasstroom en hoge waardering maken kwetsbaar

13 januari 2022 9:08

Een verder oplopende rente is een risico voor groeiaandelen met een hoge waardering en voorlopig negatieve kasstromen.

Negatieve kasstroom en hoge waardering maken kwetsbaar

Dat techaandelen sinds de coronapandemie de wind in de zeilen hebben, is duidelijk. Sinds de Fed het voet van het gaspedaal heeft en aanstalten maakt om te remmen, is er echter een kentering zichtbaar waarbij sommige groeiaandelen met een zeer hoog prijskaartje het flink te verduren hebben gehad. Als we een blik werpen op de Nasdaq 100, een index die voor ruim 50% uit techaandelen bestaat, staat sinds november vorig jaar ruim de helft van de index in de min. Zo staan bekende namen als Peloton Interactive (-62,2%), Zoom (-49%), Moderna (-35,4%) en Netflix (-22%) stevig in de min. Een verder oplopende rente is een risico voor met name een specifieke groep groeiaandelen. Hoewel een stijgende rente leidt tot hogere financieringslasten, bijvoorbeeld wanneer bedrijven weer naar de kapitaalmarkt moeten, en tot een lagere waardering van toekomstige kasstromen, is de pijn niet gelijk verdeeld. Vooral groeibedrijven die pas ver in de toekomst winstgevend worden en die veel geprofiteerd hebben van de lockdowns, zijn kwetsbaar. Dit zijn vaak bedrijven die tot de verbeelding spreken. En die populariteit leidt tot hogere waarderingen. Het grote risico daarbij is wel dat de belegger bij een verder oplopende rente hier de prijs voor moet betalen.

Negatieve kasstroom en hoge waardering maken kwetsbaar

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.