Modelportefeuilles grootbanken: Rabo aan kop in 2021

24 januari 2022 15:21

Rabobank heeft van de Nederlandse grootbanken in 2021 met haar neutrale modelportefeuille het hoogste absolute en relatieve rendement behaald na kosten. De meerderheid van de Nederlandse grootbanken bleef na kosten in de buurt van de benchmark.

Modelportefeuilles grootbanken: Rabo aan kop in 2021

We zijn trots op de rendementen die wij in 2021 voor onze klanten hebben gerealiseerd, ondanks de onzekerheid omtrent de delta- en omikronvariant, oplopende inflatie en afnemende steun van centrale banken. Door onze overweging van onder meer aandelen en inflatie-obligaties, konden we optimaal profiteren van het grote rendementsverschil van 30% tussen aandelen en obligaties en de zeer sterke prestatie van obligaties die compensatie bieden voor inflatierisico’s. Met een rendement voor beheerkosten van 8,6% (defensief) tot 26,5% (zeer offensief) lagen de rendementen (in RBB Exclusief) niet alleen circa 2% tot 3% boven het marktgemiddelde voor wereldwijde aandelen en Europese obligaties. We legden daarmee ook de lat hoog voor onze concurrenten.


Dit blijkt uit de rendementsvergelijking van Fondsnieuws.nl tussen de vijf grootbanken in Nederland, die onlangs is verschenen. Fondsnieuws.nl is een onafhankelijk journalistiek platform dat zich richt op professionals die werkzaam zijn in de beleggingsindustrie. Zo hebben we zowel vanuit relatief als absoluut perspectief in RBB E(xclusief) Neutraal beter gepresteerd dan onze concurrenten. Hoewel we zien dat de meeste grootbanken voor kosten een positief relatief rendement hebben neergezet (zwarte balk), is het nagenoeg niemand anders gelukt om dat ook na kosten te doen (groene balk). Met deze resultaten heeft de positieve rendementsontwikkeling van de beheerportefeuilles in de afgelopen jaren een vervolg gekregen.

Modelportefeuilles grootbanken: Rabo aan kop in 2021

Voor die positieve lijn hebben we met een combinatie van onze institutionele aanpak en onze specifieke beleggingsstijl een solide basis neergezet, waarmee we ons in de markt positief onderscheiden. In de eerste plaats stelt ons institutionele raamwerk met mandaatfondsen ons in staat te beleggen met de hoogste standaarden. Hiermee houden we de kosten zo laag als mogelijk, voorkomen we dividendlekkage en voeren we een coherent en geïntegreerd duurzaamheidsbeleid met oog op duurzaamheidsrisico’s én -kansen. Verder helpt het ons portefeuillerisico’s professioneel in kaart te brengen en te beheersen en krijgen we toegang tot de beste managers.


Daarnaast onderscheiden we ons met onze beleggingsstijl. Zo hechten we geen waarde aan het bespelen van korte termijn marktontwikkelingen en leggen we de focus op zaken die juist op de lange termijn van invloed zijn voor de waardeontwikkeling van beleggingen, de ‘Big Picture’. Met onze beleggingsaanpak gaan we risico’s niet uit de weg, maar hebben we vooral oog voor beloonde risico’s. Dit betekent dat we, anders dan in de markt soms gangbaar is, lang vasthouden aan onze keuzes. Een voorbeeld hiervan is die van inflatie-obligaties. Deze positie hebben we al geruime tijd in portefeuille als buffer voor onverwachte inflatierisico’s. Die obligaties bewogen lange tijd min of meer in lijn met gewone staatsobligaties, tot vorig jaar.


Uiteraard is onze gehele aanpak erop gericht de positieve lijn in de komende jaren vast te houden, al zullen daarbij goede jaren afgewisseld worden door mindere jaren, en andersom. Met onze beleggingsexpertise zijn we hoe dan ook goed geëquipeerd om rendementen te realiseren die bijdragen aan een financieel gezond leven.


Lees het volledige artikel van Fondsnieuws (pdf).

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.