Positie aandelen gehandhaafd ondanks volatiliteit

26 januari 2022 14:05

We zien in de recente marktturbulentie geen reden om onze overweging voor aandelen te wijzigen. Hoewel de liquiditeitsomgeving minder ruim wordt en de Fed start met renteverhogingen op de korte termijn, zorgen bovengemiddelde groei van de wereldeconomie, gematigd positieve winstgroei en relatief lage waarderingen van aandelen ten opzichte van obligaties voor de doorslag om de overweging in aandelen te handhaven.

Positie aandelen gehandhaafd ondanks volatiliteit

We zien in de recente marktturbulentie geen reden om onze overweging voor aandelen te wijzigen. Aandelenmarkten staan door een samenspel van onder andere geopolitieke spanningen, stijgende rentes en onzekerheid ten aanzien van het beleid van de Amerikaanse centrale bank onder druk. De wereldindex is dit jaar met ruim 6% gedaald. De correctie vind hoofdzakelijk plaats in het ‘groei’ gedeelte van de markt. Groeiaandelen zijn dit jaar gedaald met 12% in vergelijking met een plus van 1% voor ‘waarde’. ‘Waarde’ aandelen hebben een lage koers-winstverhouding, stabiele kasstromen en hebben minder te lijden onder stijgende rentes. Dat de sterke daling zich daarom met name manifesteert in de stevig gewaardeerde technologiesector (-11%), is geen verrassing. Binnen de techsector zijn de rendementsverschillen enorm, met grote koersdalingen in bekende ‘thuisblijfaandelen’ als Zoom.


Na de sterke rally en de opgelopen rente volgen nu winstnemingen. Groeiaandelen zijn over het algemeen hoger gewaardeerd, waarvan een deel zelfs extreem, en zijn gevoeliger voor stijgende rentes, doordat een groot deel van de winsten in de toekomst ligt. Een hogere rente zorgt ervoor dat toekomstige kasstromen vertaalt naar een waarde vandaag naar beneden bijgesteld moeten worden. Dat zorgt voor druk op groeiaandelen.

Markten zullen in de komende weken nog volatiel blijven vanwege de onzekerheden die boven de markt hangen. Maar door op een slechte dag afscheid te nemen van beleggingen, vergroten beleggers de kans dat ze hersteldagen missen, omdat goede dagen vaak geclusterd zijn rond slechte dagen en de omslag in de koersontwikkeling onverwachts komt. Bovendien kan herstel op de beurzen snel volgen wanneer de onzekerheid afneemt. Een de-escalatie in de conflictsituatie tussen Oekraïne en Rusland, sussende woorden van de Fed, meevallende cijfers over de inflatie en positieve winstverrassingen kunnen het sentiment doen draaien en beleggers die aan de zijlijn staan, bewegen in te stappen. Op de (middel)lange termijn zijn de ontwikkeling van de economie, de liquiditeitsomgeving en de waardering bepalend.


De groeiverwachtingen van het IMF voor de wereldeconomie zijn na de recente bijstelling van 4,9% naar 4,4% nog altijd bovengemiddeld. Problemen op de huizenmarkt in China en het feit dat het ‘Build Back Better’-plan van Biden geen doorgang heeft gekregen, zorgen voor de bijstelling. Daarnaast verwachten we nog altijd een gematigd positieve ontwikkeling in de winstgroei. De winstontwikkeling krijgt steun van de omzetgroei en aandeleninkoopprogramma’s. De cijfers zijn tot dusver goed. Voor de S&P500 zijn de cijfers over de winstontwikkeling over het vierde kwartaal van vorig jaar op basis van de rapportage van 80 bedrijven 81% beter dan verwacht, volgens Bloomberg.

De liquiditeitsomgeving is wel uitdagender geworden. De afbouw van de ruime steun van de Fed drukt op markten. Beleggers hebben inmiddels vier renteverhogingen ingeprijsd. De lange termijninflatieverwachtingen in de VS beginnen juist te dalen, wat signaleert dat beleggers afnemende druk op de inflatie verwachten. Hierdoor is er mogelijkerwijs minder noodzaak voor meer verhogingen dan het aantal dat de markt nu al inprijst. Bovendien verwachten we vanuit de ECB geen renteverhogingen dit jaar en China heeft recentelijk juist de rentevoeten iets verlaagd. Vanuit waarderingsoogpunt genieten aandelen nog altijd de voorkeur ten opzichte van kas en obligaties, omdat rentes over het algemeen nog zeer laag zijn. We houden daarom nog vast aan de huidige overwogen positie.

Positie aandelen gehandhaafd ondanks volatiliteit

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.