Groenobligaties geven minder rendement

26 januari 2022 13:54

De voordelen van groenobligaties komen waar ze horen: bij de uitgevende instelling. De beweging naar meer transitie-leningen biedt mogelijkheden voor een actiever ESG-beleid.

Verzend het artikel per e-mail
Groenobligaties geven minder rendement

De uitgifte van ESG-obligaties heeft in 2021 een enorme vlucht genomen. De markt groeide volgens Refinitiv van $ 1.600 naar $ 4.000 miljard in omvang. Dat was niet alleen te danken aan de groei in groenobligaties en social bonds maar ook door de opkomst van sustainability linked obligaties, die meer gericht zijn op transitie. Een verdere groei is realistisch. Voor bedrijven is het aantrekkelijk zulke obligaties uit te geven.


Beleggers worden bij ESG-obligaties niet gelokt door hogere rendementen, want de rentes liggen 0,05% tot wel 0,25% lager dan vergelijkbare obligaties zonder groenlabel. De Bloomberg MSCI Global Green Bond Index verloor het afgelopen jaar 4,25% in waarde en was daarmee zelfs een van de zwakst presterende obligatie-indexen van 2021. De zwakke performance is een logisch gevolg van het feit dat groenobligaties gemiddeld genomen een hogere krediet¬kwaliteit hebben en een langere looptijd. De gemiddelde rating is met Aa3/A1 drie notches hoger dan die van de brede obligatie-index (A3/Baa1) en de duration is een jaar hoger op 8,6. Dat maakt dat ze achter¬blijven in een periode dat de rente stijgt en de kredietopslagen afnemen.

Het succes van de groenobligaties komt dus bij de uitgevende instelling terecht. Daar is het ook voor bedoeld. Voor bedrijven is het ook een belangrijke overweging om bij het uitgeven van een obligatie voor groen te gaan. Een onderzoek onder beleggers geeft zelfs aan dat beleggers bereid zijn een hogere korting te geven als het bedrijf zich committeert aan scherpe ESG-doelstellingen. De markt voor sustainability-linked obligaties en kredieten is vorig jaar verviervoudigd. De uitgevende instelling gaat dan niet voor een groenlening, waarbij het zich committeert aan een groene bestemming voor de middelen, maar het geeft een groeipad weer in ESG-doelstellingen (bijvoorbeeld CO2 voetafdruk) waar de coupon van afhankelijk is.


Er zijn inmiddels honderden van dit soort obligaties, waarmee het langzamerhand een belangrijk onderdeel wordt in het gamma van ESG obligaties naast de al bestaande green bonds en social bonds. Het aantrekkelijke van de sustainability-linked obligaties is dat ze goed gedrag belonen. Daardoor is het een manier om de transitie te bewerkstelligen. Vaak gaat het om energiebedrijven die kolencentrales willen afbouwen, maar er zijn ook banken en bedrijven in voeding, logistiek en de autosector die zulke obligaties uitgeven.

Deze obligaties spelen een belangrijke rol om de Green Deal te financieren waarmee de EU CO2 neutraal wil worden in 2050. De rest van de wereld probeert daarbij een inhaalslag te maken. Zo ligt het gebruik in de VS nog maar op de helft van dat van Europa en is China ze actief aan het inzetten. Als deze trend verder doorzet, geeft het beleggers meer ruimte om een actief ESG-beleid te voeren in hun portefeuille. Met name in Bedrijfsobligaties is daarvoor gelegenheid. We zien daar ook aandacht voor bij onze mandaatbeheerders en zullen er daarom ook vaker aandacht aan gaan besteden.

Groenobligaties geven minder rendement

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.