De sector-rotatie strategie

27 januari 2022 16:30

Bepalen in welke cyclus we zitten is altijd lastig. De gemiddelde cyclus duurt 5-7 jaar. Het is aan de belegger om een inschatting te maken, en de sectoren te selecteren die het over het algemeen goed doen in de betreffende cyclus.

De sector-rotatie strategie

Het is altijd goed om te kijken welke sectoren goed presteren gedurende conjunctuurcycli. Asset managers gebruiken modellen om op conjunctuurgolven in te spelen, de sector-rotatie strategie. De grote vraag die een belegger zich dan moet stellen is: in welke cyclus zitten we nu? Vaak wordt onderscheid gemaakt in 4 cycli: vroeg, mid, laat en recessie. In de tabel een voorbeeld van welke sectoren het goed doen per deel van de cyclus, maar om te bepalen waar in de cyclus we zitten is moeilijk te bepalen, want diverse factoren en economische ontwikkelingen zijn zeer dynamisch en kunnen wisselende signalen afgeven. De nieuwe cyclus is begonnen in het tweede kwartaal van 2020. Gemiddeld gezien duurt een cyclus 5-7 jaar dus zou je verwachten dat we nog relatief vroeg in de cyclus zitten, maar door de oplopende inflatie en de renteverhogingen van de Fed in het verschiet lijkt het alsof we later in de cyclus zijn.

Als we puur kijken naar welke sectoren momenteel slecht, en goed, presteren, dan lijken we nu al de eerste stappen in de late cyclus te zetten, want recentelijk waren materialen, en energie een ontzettend goede belegging. Technologie kende in de recente weken een forse neerwaartse correctie, waar thuisblijf-aandelen zoals JustEat takeaway, Netflix en Zoom in de uitverkoop gingen door een mix van hoge waarderingen, afnemende zorgen over de pandemie en stijgende rentes. Financials doen het juist goed, en die zijn vroeg cyclisch. Dit laat zien dat beleggers moeite hebben om te bepalen waar we precies zitten in de cyclus.

De sector-rotatie strategie

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.