Perifere spreads nog niet omlaag na verkiezingen

2 februari 2022 14:18

Na de verkiezingen in Italië en Portugal is de onrust voor de perifere spread beteugeld. Voor een daling van de renteopslag is duidelijkheid nodig van de ECB en over de Franse presidentsverkiezing.

Verzend het artikel per e-mail

Hoewel het natuurlijk een zwaktebod was om Mattarella te herbenoemen als president en dit het vertrouwen in de regeerbaarheid van Italië na 2023 niet vergroot, zorgt de herverkiezing er wel voor dat het gevaar van een politieke crisis in Italië is afgewend. Draghi blijft aan als premier en hij kan zijn hervormingsagenda tot in 2023 doorvoeren. Bovendien is hij nu als regeringsleider betrokken bij de hervorming van het stabiliteits- en groeipact waarin Europa het nieuwe groei- en begrotingskader zal gaan vormgeven.Ook in Portugal is de regering van Silva na de verkiezingen steviger in het zadel gekomen omdat de kleine regeringsfracties door de kiezer zijn afgestraft voor de breuk die ze hadden geforceerd door de begroting af te stemmen. Dat betekent niet dat de opslag op perifere obligaties nu zal gaan afnemen. Daarvoor moeten nog twee dingen de zaak niet verstoren: de ECB en de Franse presidentsverkiezingen.

De ECB heeft aangegeven het pandemieprogramma te staken in maart, waardoor de opkoop van perifere staatsschuld weer aan banden is gelegd. Bovendien wordt de inkoop van staatsleningen door de ECB meer dan gehalveerd dit jaar. Daarmee valt niet alleen de grootste koper in de perifere obligaties weg. Het gevaar is dat de ECB in navolging van de Fed de afbouw nog sneller gaat reduceren. De ECB wil net als de Fed de rente pas verhogen nadat het opkoopprogramma volledig is gestaakt, maar de roep om een renteverhoging heeft nu ook de speculanten in de markt bereikt. De daling van de inflatie in Duitsland in januari van 5,7% naar 5,1% was tamelijk teleurstellend. Een snelle beëindiging van het opkoopprogramma om de weg vrij te maken voor een renteverhoging zou de perifere spreads kunnen doen opleven.


Qua politiek zullen beleggers zich nu richten op de verwachte herbenoeming van Macron tot president van Frankrijk. Op 10 april is de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Dan weten we welke uitdager twee weken later in de tweede ronde het alternatief vormt.

Waar vijf jaar geleden Marine le Pen de markt nog zenuwachtig kon maken met haar roep om een Frexit, is ze daar nu zelf van teruggekomen, zodat het hooguit om een meer euroskeptische koers zou gaan, mocht Frankrijk voor een andere president gaan. Wanneer Macron wordt herkozen staat weinig een verdere integratie van Europa in de weg. Macron heeft een succesvol economisch beleid gevoerd met een hogere economische groei, arbeidsmarkthervorming, meer banencreatie en koopkrachtverbetering waardoor Frankrijk de patron van Europa kan worden.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.