Groeiperspectief voor thema Gezonde levensstijl

2 februari 2022 15:01

Door de onderweging naar tech, energie en financials is het thema Gezonde levensstijl achtergebleven bij de wereldindex. Maar, de lange termijn groeivooruitzichten voor het thema blijven goed. Ook zijn de waarderingen in lijn met de index, waardoor de koersontwikkeling niet zal worden geremd.

Verzend het artikel per e-mail
Groeiperspectief voor thema Gezonde levensstijl

Vanwege de hoge allocatie naar de sectoren healthcare en consumentengoederen blijft het thema Gezonde levensstijl ruim 10% achter bij de wereldindex over de afgelopen 12 maanden. Supply chain problemen zorgen voor druk op de koersen. Ook ontbreken de goed presterende bekende technologie aandelen en de sectoren energie en financials in dit thema. De sectoren consument defensief en healthcare hebben van nature een defensief karakter en bieden bescherming in een lage groeiomgeving.


Met een bovengemiddelde groeiverwachting voor de wereldeconomie voor het jaar 2022, zullen dit soort sectoren naar verwachting wat achterblijven op korte termijn en dus zal het thema het eerder moeten hebben van de consument cyclische aandelen in de portefeuille.

Met het lange termijn groeiperspectief van het thema zit het wel goed. De coronacrisis creëert bewustwording over de noodzaak van genoeg beweging en goede voeding. Vanuit de overheden neemt de druk om gezonder te leven ook toe. Het kan namelijk de kosten voor de gezondheidszorg aanzienlijk verminderen als we meer bewegen, gezonder eten en overgewicht terugdringen. Bovendien heeft het klimaatakkoord de focus nog meer gelegd op duurzame voeding. Dit kan zich vertalen in ander consumentengedrag en sterkere groei. Bedrijven zoals HelloFresh en Garmin (wearables) zijn opgenomen in de portefeuille om op deze trends in te kunnen spelen.


De kansen van het beleggingsthema uiten zich ook in de relatief hoge groeivooruitzichten voor de lange termijn. In vergelijking met de wereldindex biedt de benchmark, Indxx Global Health & Wellness Thematic Index, marginaal hogere groeiverwachtingen op de langere termijn. En voor de komende 12 maanden zijn de winstgroeiverwachting en de koers-winstverhouding van 18 in lijn met die van de wereldindex. De relatieve waardering staat een inhaalslag dus niet in de weg en doordat de trend naar gezond leven door zal gaan zijn de vooruitzichten voor het thema dus positief.

Groeiperspectief voor thema Gezonde levensstijl

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.