Rendementen groene beleggingen nodigen uit tot diversificatie van stijlen

3 februari 2022 17:10

Het palet aan duurzame fondsen bestaat uit verschillende tinten groen die sinds de start van dit jaar ook verschillende rendementen hebben behaald. En een kentering is zichtbaar. De verliezers uit het verleden behoren nu tot de winnaars.

Rendementen groene beleggingen nodigen uit tot diversificatie van stijlen

Zo staan op positief terrein fondsen die in value-aandelen beleggen zoals Sparinvest Ethical Emerging Markets. Dit fonds belegt vooral small en midcaps in de opkomende markten waarbij de bedrijven worden gescreend op duurzame en ethische factoren. Ook fondsen die in Europa beleggen met een gebalanceerde portefeuille van waarde en groei-aandelen en die factoren op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur meewegen veren op. Op negatief terrein staan de fondsen die in duurzame thema’s beleggen zoals alternatieve energie, water of circulaire economie. Deze fondsen hebben over het algemeen nog steeds last van de hoge prijzen voor grondstoffen. Daarnaast hebben deze fondsen meer belegd in techaandelen die uit de gratie zijn. Al met al tonen de koersbewegingen aan dat ook bij duurzame portefeuilles een combinatie van verschillende strategieën wenselijk is. De huidige koersdip bij een aantal groene fondsen biedt de kans om fondsen opnieuw te bekijken die nu interessant zijn gewaardeerd en die inspelen op de duurzame trends voor de lange termijn zoals de energietransitie.

Goed om te weten. Aan beleggen zijn risico’s verbonden. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.